Sveket mot industrin

Text av Torbjörn Larsson

När detta skrivs sitter Ulf Kristersson och regeringsförhandlar under ett stort hemlighetsmakeri. Samtidigt så har vi en hårt pressad industri som inväntar den nya regeringens besked om vilka åtgärder man ska vidta för att lösa energipriserna, en skyhög inflation och annalkande lågkonjunktur.

Elkrisen hotar industrins gröna omställning. Politiken har inte presenterat någon nykter plan för hur svensk industri ska klara av att ställa om till fossilfri produktion samtidigt som elkostnaderna skjuter i höjden.

Storsatsade på grön omställning

Vi har tidigare skrivit om Lundbergs Pressgjuteri ( läs artikel här) som investerat i induktionssmältning. En satsning som skulle ge både en kostnadsbesparing på 40 % och kraftigt sänkt fotavtryck.

Trots fulla orderböcker har energikrisen drastiskt förändrat situationen för Lundbergs Pressgjuteri. För att klara av situationen har företagets vd och ägare Cajsa Lundberg inte tid att invänta en ny regering.

– Politiken har svikit oss genom att inte lösa de skenande elpriserna. Vi har inte råd att sitta och invänta en regeringsbildning, beslut måste fattas omedelbart, säger Cajsa.

– Det är politikens oförmåga att fatta beslut som sätter en hel industri i denna situation. Den gröna omställningen kastas 15 år tillbaka i tiden, menar Cajsa Lundberg.

Svensk industriproduktion är på spel…

Lundbergs Pressgjuteri är inte ensamma, det höga elpriset drabbar alla – oavsett bransch. Ett annat företag som har uppmärksammat elkrisen är Bo Wiger från Nya Gjuteribolaget i Bredaryd och Nya Mönsterås Metall, i sin debattartikel (läs artikel här). Den 1 september presenterade också Hydro Extrusions en unik satsning med 100 % egen producerad lokal energi (läs artikel här).

…och hela Europa

Sedan oktober 2021 har Europa varit tvungen att stänga eller stoppa 50 % av sin primära aluminiumproduktion (1.1 miljoner ton/år) på grund av de skyhöga energipriserna. Inför EU:s transport- och energiråd den 9 september uppmanade den europeiska branschorganisationen European Aluminium både europeiska och nationella beslutsfattare att skyndsamt genomföra åtgärder på kort och medium lång sikt (läs mer här).

Sätt fokus på kort sikt

I Sverige behövs inte mer el på kort sikt (4 månader). Idag exporterar vi 20–25 procent av all el som produceras. Genom att debattera vindkraftverk och kärnkraft har politikerna dribblat bort den mest akuta frågan – hur löser vi dagens problem!

Om inte den nya politiska ledningen snabbt tar fram en lösning är risken överhängande att de företag som har börjat att flytta hem delar av sin produktion snart vänder tillbaka mot Asien.


Unik satsning med 100 % lokalproducerad energi

I samband med återstarten och invigningen av press 2 i Sjunnen, torsdag 1 september, offentliggjorde Hydro Extrusions sin satsning på ”Greener Sweden” – ett energiomställningsprojekt där Hydro kombinerar vattenkraft, solenergi, batterilagring (BESS; Battery Energy Storage Solutions), vindkraft och vätgasproduktion.

I fas 1 planeras en omfattande solpanelsinstallation (tak och markbaserad) färdigställas, BESS installationer på flera siter och ett stort energieffektiviseringsprojekt kommer genomföras tillsammans med intelligent kraftstyrning.

I fast två, 2025+, kommer lokal vätgasproduktion påbörjas, inklusive ”fuel switch” i omsmältverket i Sjunnen (ersätter gasol) samt lokal vindkraftsetablering inledas.

– Vårt mål med Greener Sweden är att helt eliminera CO2-utsläpp från vår tillverkning säger Jonas Bjuhr, VD Hydro Extrusions Sverige.

Hydro har två viktiga strategiska inriktningar: Stärka sin position inom låg CO2-aluminium och växla upp inom lokalproducerad förnyelsebar energi.

– Hydro ska fortsätta att leda vägen inom hållbar aluminiumproduktion och vara en positiv kraft på ett lokalt plan. Vi minskar hela tiden våra utsläpp och återvinner mer skrot, men det räcker inte. Nästa steg är att utvidga perspektivet med mer grön energi från närområdet. För att kunna motverka klimatkrisen och göra mer med mindre, så krävs flera olika insatser på bred front. När man säger ja till förnybara energikällor, så möjliggör man också industrins klimatomställning och säkrar arbetstillfällen, säger Jonas Bjuhr, VD Hydro Extrusions Sverige.

Hydro Jonas Bjuhr
Klimatfrågan handlar inte bara om att minska utsläppen så mycket som möjligt. Det handlar också om att öka konkurrenskraften för företagen och skapa nya möjligheter lokalt. Våra satsningar på omsmältning i Sjunnen är ett bra exempel på det. En snabbare och smartare omställning är något positivt som gynnar hela samhällen och näringslivet på de platser där vi verkar. Alla vinner på det, säger Jonas Bjuhr, VD på Hydro Extrusions Sverige.

Ett stort antal kunder, medarbetare och lokala politiker hade samlats på Hydros verksamhet i Sjunnen och där nyheten mottogs positivt.

– Det är superspännande att vara en del av en koncern som satsar och vill utveckla förnyelsebar lokal energi avslutar en nöjd Jonas Bjuhr.


Rekordnivå på leveranser när den inhemska efterfrågan ökar

Helårsresultatet för Europas aluminiumfolievalsar gjorde att 2021 avslutades rekordhögt, eftersom sektorn levererade en total tillväxt på 3,9 % jämfört med föregående 12 månader. Totalt tonnage ökade till 967 000 (2020: 931 000 ton) ledd av en fortsatt återhämtning av den inhemska efterfrågan, som ökade med 7,5 % över året och 12,8 % under fjärde kvartalet, enligt siffror från European Aluminium Foil Association (EAFA).

För leveranser av folie fortsatte trenden från Q3 med starkare tillväxt och gick upp 6 % under de tre senaste månaderna och 3,0 % under hela året. Tjockare folie avslutade året med efterfrågan som gick upp 7 % från oktober till december och nästan 6 % under året.

Exporten fortsatte att minska med nästan 15 % 2021 och effekterna av pandemin på produktions- och försörjningskedjor är ännu inte helt avvecklade. Men de kompenserades mer än väl av europeiska leveranser. Nu, med kriget i Ukraina förväntas ytterligare störningar. Pandemi och försörjningsbrist, såväl som stigande energikostnader, kommer sannolikt att ge ökade priser på de flesta råvaror under 2022.

Bruno Rea, ordförande för EAFA Roller Group är ändå nöjd över utvecklingen på europeiska marknaden.

– Detta är en stark uppsättning siffror som visar motståndskraften i den inhemska efterfrågan. 2021 hade många utmaningar. Den dramatiska ökningen av energikostnaderna fortsätter också att påverka. I kombination med höga och mycket rörliga råvarupriser kan kreditförsäkringen bli otillräcklig, i synnerhet för våra små och medelstora kunder, säger Bruno.

– Efterfrågan på aluminiumfolie i Europa är dock fortsatt stark med volymer som kompenserar för nedgången i exporten. Vi får vänta och se hur kriget i Ukraina och de fortsatta effekterna av pandemisituationen ger för efterfrågan och utbudsmönster 2022. Men branschen är generellt positiv om marknadsutsikter framöver och ser ut att behålla momentumet sett under större delen av 2021, avslutar han.


Ny ASI-certifiering för tre av Hydros fabriker i Sverige

Tre av Hydros fabriker i Sverige – Finspång, Sjunnen och Vetlanda – är nu certifierade enligt ASI Chain of Custody Standard. Fabrikerna uppnådde i april 2020 certifieringen ASI Performance Standard.

Aluminum Stewardship Initiative (ASI) syftar till att principer för hållbarhets- och mänskliga rättigheter ska bli alltmer inkorporerade i leveranskedjan. ASI Performance Standard erkänner ansvarsfull produktion, inköp och förvaltning av aluminium.

ASI Chain of Custody (CoC) ställer krav på framställningen av en spårbarhetskedja för CoC-material, inklusive ASI Aluminium, som produceras och bearbetas genom värdekedjan till sektorerna nedströms. Det betyder inte bara att anläggningarna och deras metoder är certifierade, utan att den fysiska metall de bearbetar också är certifierad, när den erhålls från ASI-certifierade källor.

Certifieringarna omfattar strängpressningen- och tillverkningsverksamheten vid Hydros anläggningar i Finspång och Vetlanda, samt omsmältningsverket i Sjunnen, där företaget smälter om aluminium till nya produkter. Anläggningen är för närvarande mitt uppe i att utöka sin återvinningskapacitet med nästan 50 %.

– Vi var det första företaget i Sverige, som strängpressar aluminiumprofiler, att erhålla ASI-certifiering och nu är vi först med att uppnå certifieringen för Chain of Custody. Detta är meningsfullt för kunderna, då allt fler efterfrågar hållbara material så som aluminium från företag som gör affärer på rätt sätt, säger VD Jonas Bjuhr på Hydro Extrusion Sweden AB.

Hydro Extrusion Sweden AB tillverkar och marknadsför strängpressade aluminiumprofiler samt erbjuder olika typer av produktionstjänster såsom ytbehandling och bearbetning för att omvandla profilerna till lösningar som möter kundernas specifikationer inom transport-, fordons-, allmän verkstadsindustri samt bygg- och anläggningsindustrin.

Hydro sysselsätter ca 1 000 personer i den svenska verksamheten.


Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!