Profilgruppen redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Efterfrågan under året har varit stabil genom vår breda kundportfölj i olika branscher. Vi har haft en tillfredsställande utveckling av kassaflödet tack vare minskad kapitalbindning i lagervolymer samt lägre råvarupriser, säger Mari Kadowaki, vd, Profilgruppen.

  • Omsättningen sjönk 5,4 procent till 548,4 miljoner kronor (579,8).
  • Rörelseresultatet blev 18,1 miljoner kronor (-8,1), med en rörelsemarginal på 3,3 procent.
  • Resultatet före skatt var 19,4 miljoner kronor (-14,9).
  • Resultatet efter skatt blev 12,9 miljoner kronor (-10,0).
  • Resultat per aktie hamnade på 1,69 kronor (-1,53).
  • I utdelning föreslås 5,00 kronor per aktie (4,00).
Profilgruppen, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning548,4579,8-5,4%
Rörelseresultat18,1-8,1
Rörelsemarginal3,3 %
Resultat före skatt19,4-14,9
Nettoresultat12,9-10,0
Resultat per aktie, kronor1,69-1,53
Årsutdelning per aktie, kronor5,004,0025,0 %

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!