Den 23 april hölls det årsstämma hos ProfilGruppen AB. Ett 60-tal aktieägare och 20 gäster samlades för att diskutera och fatta viktiga beslut om bolagets framtid. Bengt Stillström ledde stämman.

Sammanfattning av 2023

Vd och koncernchef Mari Kadowaki gav en översiktlig sammanfattning av händelser och aktiviteter som präglade ProfilGruppen under det gångna året.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 43,6 miljoner kronor, jämfört med 31,8 miljoner kronor under samma period föregående år. Nettoomsättningen för kvartalet rapporterades till 581 miljoner kronor, en minskning från 684 miljoner kronor jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen steg till 7,5 procent, jämfört med 4,7 procent föregående år. Det justerade rörelseresultatet ökade till
50,2 miljoner kronor, jämfört med 27,9 miljoner kronor föregående år.

Utdelning beslutad

Ett av besluten från årsstämman var godkännandet av en utdelning om 5,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2023, en ökning från föregående år.

Svenskt Aluminiums tidigare ordförande invald i styrelsen

Fredrik Pettersson (tidigare Svenskt Aluminium) och Marianne Brismar valdes in som nya styrelseledamöter medan Bengt Stillström och Tomas Berggren omvaldes, där Bengt Stillström dessutom utsågs till styrelseordförande.

Bemyndigande för nyemission

Styrelsen gavs befogenhet att fatta beslut om nyemission av aktier upp till en viss gräns, vilket syftar till att möjliggöra för bolaget att expandera och förstärka sin kapitalbas.
ProfilGruppen fortsätter att navigera genom en utmanande ekonomisk miljö med fokus på att optimera sin verksamhet för att möta framtida behov och utmaningar inom industrin.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!