Profilgruppens intäkter under tredje kvartalet 2021 ökade med cirka 50 procent jämfört med samma period föregående år. Den största orsaken till de ökade intäkterna är de kraftigt ökade råvarupriserna samtidigt som leveransvolymerna har ökat med cirka 26 procent till 8 350 ton (6 650) aluminiumprofiler. Profilgruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar rapporten;

– Kvartalet har präglats av en turbulent råvarumarknad, vilket orsakat råvarubrist och drivit aluminiumpriserna till helt nya nivåer. Tack vare en aktiv omvärldsbevakning har vi kunnat parera turbulensen på ett bra sätt. De positiva lager-
effekter som orsakats av de ökade aluminiumpriserna har påverkat vårt resultat kraftigt i kvartalet och om prisnivån kvarstår förväntar vi oss en ännu större effekt i fjärde kvartalet. De fördubblade energipriserna i elområde 4 har fortsatt påverkat oss negativt. Vårt underliggande resultat är inte tillfredsställande och vi arbetar för att öka det till en hållbar nivå. Råvarusituationen och brist på komponenter skapar viss oförutsägbarhet på marknaden, trots detta upplever vi i nuläget en fortsatt stark efterfrågan.

Tredje kvartalet

  • Intäkter 487,6 Mkr (324,9), upp 50 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 39,9 Mkr (3,7), efter positiva engångseffekter om 24 Mkr (0)
  • Rörelsemarginal 8,2 procent (1,1)
  • Nettoresultat 28,8 Mkr (0,4)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,1 Mkr (23,9), varav 0,0 Mkr (3,5) avser covid-relaterade stödåtgärder
  • Resultat per aktie 3,62 kr (-0,21)

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!