Helårsresultatet för Europas aluminiumfolievalsar gjorde att 2021 avslutades rekordhögt, eftersom sektorn levererade en total tillväxt på 3,9 % jämfört med föregående 12 månader. Totalt tonnage ökade till 967 000 (2020: 931 000 ton) ledd av en fortsatt återhämtning av den inhemska efterfrågan, som ökade med 7,5 % över året och 12,8 % under fjärde kvartalet, enligt siffror från European Aluminium Foil Association (EAFA).

För leveranser av folie fortsatte trenden från Q3 med starkare tillväxt och gick upp 6 % under de tre senaste månaderna och 3,0 % under hela året. Tjockare folie avslutade året med efterfrågan som gick upp 7 % från oktober till december och nästan 6 % under året.

Exporten fortsatte att minska med nästan 15 % 2021 och effekterna av pandemin på produktions- och försörjningskedjor är ännu inte helt avvecklade. Men de kompenserades mer än väl av europeiska leveranser. Nu, med kriget i Ukraina förväntas ytterligare störningar. Pandemi och försörjningsbrist, såväl som stigande energikostnader, kommer sannolikt att ge ökade priser på de flesta råvaror under 2022.

Bruno Rea, ordförande för EAFA Roller Group är ändå nöjd över utvecklingen på europeiska marknaden.

– Detta är en stark uppsättning siffror som visar motståndskraften i den inhemska efterfrågan. 2021 hade många utmaningar. Den dramatiska ökningen av energikostnaderna fortsätter också att påverka. I kombination med höga och mycket rörliga råvarupriser kan kreditförsäkringen bli otillräcklig, i synnerhet för våra små och medelstora kunder, säger Bruno.

– Efterfrågan på aluminiumfolie i Europa är dock fortsatt stark med volymer som kompenserar för nedgången i exporten. Vi får vänta och se hur kriget i Ukraina och de fortsatta effekterna av pandemisituationen ger för efterfrågan och utbudsmönster 2022. Men branschen är generellt positiv om marknadsutsikter framöver och ser ut att behålla momentumet sett under större delen av 2021, avslutar han.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!