Svenskt Aluminium ny strategisk nod till JTH

Svenskt Aluminium har sedan länge samarbete med JU och JTH och vi ville nu ta steget och stärka banden mellan branschen och akademin ytterligare, säger Lars-Inge Arwidsson, Managing Director på Svenskt Aluminium.

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation som består av ett 50-tal medlemsföretag inom aluminiumbranschen och som sysselsätter cirka 5 000 personer i Sverige. Organisationens vision är att utveckla användning av aluminium och att det ska ses som ett naturligt val av material. Lars-Inge Arwidsson framhåller att JTH har en stor grupp kompetenta forskare som successivt breddat sin forskarkompetens på aluminium för att möta forskningsbehovet inom extrudering, valsning, bearbetning och ytbehandling.

Svenskt Aluminium går in som den tredje strategiska noden till JTH, vid sidan av Träcentrum och Campus Värnamo.

– De kommer att stärka våra kontakter med en spännande grupp företag i en framtidsbransch med stort kompetensbehov. Partnerskapet är ett resultat av vårt redan nu starka samarbete med Svenskt Aluminium och ett kvitto på att JTH utgör navet för svensk aluminiumforskning, säger Ingrid Wadskog, vd för JTH.
Hon tycker att Svenskt Aluminium kompletterar de strategiska noderna Träcentrum och Campus Värnamo på ett bra sätt genom att man nu kommer att nå ett stort antal företag även i aluminiumbranschen.

Fakta
JTH:s stategiska partners består av: Combitech, Fagerhult, Husqvarna, Saab, Scania och Thule Group.
JTH:s strategiska noder består av: Campus Värnamo, Svenskt Aluminium och Träcentrum.


Länsstyrelsen Östergötland – var god dröj

Miljötillståndet är en het potatis. Just nu kör Ahlins 3-skift och helg för att klara av att leverera. Att företag storsatsar på grön omställning som ger kraftigt sänkt fotavtryck och plockar hem jobb från Asien är inget som Länsstyrelsen låter sig påverkas av.

Petter Isaksson, vd Ahlins i Habo är märkbart irriterad över hur myndigheter hanterar frågan.

– För att kunna åta oss det nya jobbet var vi tvungna att ta beslut om att bygga en ny fabrik för att ha kapacitet att tillverka. Men vi behöver ett miljötillstånd för att starta upp fabriken. Vi kan alltså inte starta en ny fabrik utan att ha ett miljötillstånd och vi kan inte tacka ja till en order utan att besluta om en ny fabrik. Då hade någon annan fått affären och vi hade inte haft ett underlag till att bygga en ny fabrik, säger Petter.

– Det är en chansning, men vi lämnade in en ansökan samtidigt som vi skrev under kontraktet med kunden. Där ligger det fortfarande. Länsstyrelsen kan inte ge besked när de hanterar vårt ärende. Det enda de kan meddela är att det inte är denna månaden heller och de vet inte när dom kommer hantera frågan, berättar Petter.

När Ahlins frågar om företaget kan vända sig till någon annan som kan hantera tillstånden får man svaret ”Nej, det är bara vi, Länsstyrelsen, som måste göra det”.

I Jönköpings-Posten uttalar sig Kristina Nyhlén som är tf enhetschef vid miljöprövningsenheten vid Länsstyrelsen Östergötland om tillståndsprocessen.

– Vår tillståndsprocess när det gäller miljöprövning är generellt sett aldrig under ett år från när ansökan kommer in till beslut. Mellan 1,5 till två år brukar vi säga att handläggningstiden är, säger Kristina Nyhlén till Jönköpings-Posten.

I jämförelse med andra länsstyrelser när det gäller antal medianhandläggningsdagar sticker Östergötland ut markant. I vissa fall tar Östergötland fyra gånger så lång tid på sig jämfört med andra länsstyrelser.
Är det rimligt att det tar så lång tid att få en ansökan av det här slaget?

– Det handlar om att det är flera moment i processen där flera remissinstanser ska gås igenom med svarstider. Ibland kan det behöva kompletteras i flera omgångar som också kan fördröjas, säger Kristina Nyhlén till Jönköpings-Posten.

Hållbarhet – ingen fördel vid miljötillstånd

Ett av branschorganisationen Svenskt Aluminiums mest tydliga krav på våra politiker är att skapa enklare och snabbare tillståndsprocesser. Vi har haft utredning efter utredning men det har inte lett till några förändringar.

Länsstyrelsens långdragna miljöprövningar är ett hot mot utveckling, modernisering och klimatanpassning av vår svenska industri. Det finns ingen lag eller beslut som säger att en miljöprövnings ska ta upp till två år. Till exempel så har grannlänet Västra Götaland löst samma hantering på drygt sex månader.

– Att investera i hållbarhet ger inget stöd när man söker miljötillstånd. Varför ska det vara så svårt att få ett nytt miljötillstånd när man tar affärer, vill växa och skapa fler arbetstillfällen. Vi har redan en befintlig industri som har tillstånd och den nya är mycket effektivare avslutar Petter Isaksson.


Miljövänlig kapacitet för anodisering står färdig

Tidigare i Aluminum Scandinavia har vi rapporterat att Ahlins i Habo bygger en ny modern fabrik, efter att man säkrade en stororder inom fordonsindustrin. Det är en hårdanodiserad aluminiumdetalj till en motor. En order som löper under flera år. Kunden hade som mål att köra detaljen i stål, men kom tillbaka och valde hårdanodiserad aluminium.

Petter Isaksson är vd och entreprenören som inte tackar nej. Därför började man titta på en ny fabrik som tidigare bara hade varit en idé, men som idag står redo för produktion.

Trots att bygget är färdigt och överlämnat så får Ahlins vänta med att starta upp för full produktion. Länsstyrelsen har inte tagit beslut om miljötillstånd.

– Det är ett stort problem för oss. Vi kan inte tacka ja till en ny order utan att besluta om en ny fabrik och vi kan inte starta fabriken utan miljötillstånd. Vi ansökte om tillstånd i juli förra året och länsstyrelsen har inte ens börjat att titta på tillståndet, berättar Petter.

Just nu kan Ahlins köra tio procent av sin produktion i de nya lokalerna. Det innebär att man kör i två anläggningar och i skift. En kostsam affär – som tjänstemännen på Länsstyrelsen inte tar hänsyn till.
I grannlänet Västra Götaland, som bara ligger några kilometer från Ahlins nya fabrik, tog ett miljötillstånd 2022 sex månader att få för en ytbehandlingsanläggning. Men Länsstyrelsen Östergötland, som hanterar Ahlins ärende, hävdar att det normalt tar två år.

Miljö och automation i fokus

Trots att Länsstyrelsens tjänstemän sätter smolk i bägaren har företaget en positiv syn på framtiden. Satsningen är unik och man räknar med att fler stora affärer från både Asien och Europa kommer att trilla in. Något som man ansåg var omöjligt bara för några år sedan.

– Idag får vi förfrågningar där kunden säger att för tre år sedan hade de här projekten startats upp i Asien. Nu har vi flera projekt som vi tittar på, både från Asien och Europa, berättar försäljningschef Rickard Ottosson på Ahlins.

– Vi har under många år haft fokus på automation och det har vi utvecklat i de nya anpassade lokalerna. Det är en helautomatiserad anodiseringsprocess, ner på detaljnivå, berättar Rikard.

Ahlins har satsat mycket på energiåtervinning. I anodiseringsprocessen skapas mycket värme som också ska kylas och som tidigare ”fläktades” bort genom taket. Nu har man investerat för att ta tillvara på överskottsvärmen som kan både förse processen och fastigheten med värme, men man har också förberett för att sälja värmen utanför huset.

– Detta är en jättesatsning för oss och vi ser i våra förfrågningar att gröna alternativ ökar allt mer, säger Rickard Ottosson.

Med en ny fabrik på 5 000 kvadratmeter, en kapacitetsökning på cirka 250 procent, med möjlig ökning till över 600 procent, är det inte svårt att förstå varför ledningen på Ahlins ser positivt på framtiden.

– Vi har en vision på Ahlins – att vi ska bli världens bästa ytbehandlare av aluminium, avslutar Petter Isaksson.


KK-stiftelsen satsar 90 miljoner på ny kompetens för klimatomställning

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att nå målet är näringslivets omställning avgörande. Därför avsätter KK-stiftelsen nära 90 miljoner kronor på kompetensutveckling för näringslivets klimatomställning. Kurser och utbildningsprogram på avancerad nivå ska utvecklas gemensamt av lärosäten, näringsliv och andra samverkanspartners och anpassas med fokus på yrkesverksammas behov.

– Vi gör nu nya och uthålliga kompetenssatsningar inom strategiska områden som hållbara energisystem, klimatneutral produktion med fokus på den råvarubaserade värdekedjan och cirkulära metallkomponenter för svensk tillverkningsindustri, säger Eva Schelin.

30 miljoner till metallkomponenter
Ett av projektet, CIRCUMET, ska Jönköping University, tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst och andra samverkanspartners utveckla och genomföra kurser för yrkesverksamma relaterade till utmaningen att uppnå cirkularitet inom metallkomponenttillverkning.
Metallkomponenttillverkning orsakar en stor andel av CO2-utsläppen och kräver därmed en akut kompetenshöjning med fokus på klimatförändringar.

Fakta Circumet
Cirkulära metallkomponenter för svensk tillverkningsindustri: kompetensutveckling på masternivå (CIRCUMET)

Sökande lärosäte: Jönköping University
Samverkande lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst
Övriga samarbetspartners: Volvo Cars, Scania, GKN Aerospace, STENA, Ovako, Sandvik, AGES, Comptech, Husqvarna Group, Fagerhult, Jernkontoret, Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Fordonskomponentgruppen, Tunga fordon, RISE
Beviljat belopp: 30 miljoner kronor


Europeiska unionen uppmanar långivare att finansiera projekt för aluminium

EU-kommissionär Thierry Breton meddelade, vid ett möte i Bryssel för några veckor sedan, att europeiska banker borde växla upp finansiering av aluminium och andra metaller som behövs för att övergå till hållbar energi och för att hjälpa till att uppfylla målen i den kommande Green Deal -industriplanen.

Det var ett möte med finansföretag, på Berlaymont-hotellet i Bryssel, där EU-kommissionär Thierry Breton berättade att den gröna omställningen av Europa står inför två stora hinder. För det första har europeiska företag ett för stort beroende av råvaror från Folkrepubliken Kina. För det andra förväntar sig europeiska företag sannolikt en alltför stor ökning av efterfrågan.

– Jag vill att ni investerar i verksamheten i den kritiska råvaruvärdekedjan, berättade Breton till långivare inklusive Société Générale, Deutsche Bank och Santander Group.

Breton betonade behovet av större energisäkerhet genom Rysslands invasion av Ukraina för ett år sedan. Invasionen resulterande i sökandet efter nya råvaruleverantörer från andra regioner. Ryssland har varit en långvarig leverantör till Europa av aluminium och andra viktiga metaller i många år.

Breton samordnar för närvarande antagandet av lagen om kritiska råvaror, som kräver samarbete mellan de 27 medlemsländerna.

– Svårigheten i att få med över två dussin regeringar resulterar i att Europa halkar efter länder som USA och Kanada, avslutade Thierry Breton.


Hydro elektrifierar aluminiumtransporter med Scania

Inom kort tar Hagéns Åkeri AB i Vetlanda Scanias ellastbil på 40 ton tågvikt i drift. Den nya ellastbilen ska transportera aluminiumprofiler från Hydro Extrusions tillverkade i Sverige.

Hydro har som mål att minska sina CO2-utsläpp med 30 procent till 2030 på väg mot fossilfrihet senast 2050. Scania tillhör kunderna och utnyttjar företagets produkter i fordonstillverkningen.

I Vetlanda har företaget även sitt omsmältverk där man återvinner aluminiumskrot till nya göt. Anläggningen planerar dessutom för en hel omställning till egenproducerad och förnybar energi till 2025.

– Vi har många ambitiösa projekt igång inom hållbarhet för att minska vår klimatpåverkan och varje steg räknas på vägen mot nollutsläpp, oavsett om det är att göra våra transporter grönare eller att göra en hel energiomställning i fabrikerna, säger Jonas Bjuhr, vd Hydro Extrusion Sverige.

Genom samverkan med utvalda åkerier och företag provar Scania elektrifierade lastbilar i olika driftsförhållanden för att samla erfarenhet i den fortsatta utvecklingen.

– Vi på Hydro har varit pådrivande att testa eldrift och även Hagéns tycker att det är helt rätt. Detta är bara början och jag tror att vi kommer att fortsätta på samma bana, förklarar Jonas Bjuhr.

Hagéns Åkeri AB grundades redan 1956 och har idag en varierad flotta på 25 fordon för olika uppdrag. Återvinningstransporter är en annan stor del av företagets verksamhet. Sedan 2017 kör Hagéns på det förnybara drivmedlet HVO100.

– Vi behöver 40 ton tågvikt för att kunna lasta så mycket som möjligt, säger verksamhetschef Lars-Göran Landegren, Hagéns Åkeri AB. Visserligen är aluminiumprofiler ett förhållandevis lätt material, men bearbetade detaljer lastade på pall kan väga en hel del, säger han och fortsätter:

– Det är väldigt inspirerande att vi nu tar detta steg, att vi som mindre åkerier kan vara med i omställningen för hållbara transporter, säger han.


Nytt industriellt samarbete möjliggör hållbar återvinning av lösningsmedel

Ragn-Sells och Vilokan har bildat ett joint venture för omhändertagande av lösningsmedel. I samarbetet ingår byggandet av en behandlingsanläggning på Högbytorp utanför Stockholm med kapacitet att behandla 20 000 ton lösningsmedel per år.

– Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Att då öka återvinningen och återanvändningen av lösningsmedel, och inte låta dem gå till förbränning, är ett jättebra exempel på det, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Idag produceras lösningsmedel i huvudsak av fossila, ändliga resurser och använt lösningsmedel går nästan uteslutande till energiåtervinning genom förbränning. Genom att i stället återvinna och återanvända lösningsmedel vi redan har skapas en CO2-besparing på mellan 46-92 procent beroende på typ av lösningsmedel (enligt European Solvent Recycler Group, ESRG 2018). Anläggningen kommer primärt att vara inriktad mot att rena och återvinna etanol, aceton och glykol.

– Tillsammans med Ragn-Sells har Vilokan den mångåriga kunskap och erfarenhet som behövs för att skapa en långsiktig och hållbar lösning baserat på en väl beprövad teknik, säger Lars Rosell, vice vd, för Vilokan koncernen.

Planering och projektering för en fullskalig behandlingsanläggning pågår för fullt hos Ragn-Sells på Högbytorp utanför Stockholm. Den beräknas stå klar under 2023 och kommer att drivas av ånga från E.ON:s kraftvärmeverk.

– Det är med våra partners vi skapar nya värdekedjor där vi tar vara på varandras avfall och skapar en hållbar lösning på riktigt. Med den nya anläggningen kommer vi kunna erbjuda marknaden recirkulerade lösningsmedel med en renhetsgrad på över 99 procent, säger Mikael Hedström.


Hydro Extrusion Sweden har nya EPD:er på plats

Enklare att jämföra göt och profiler ur ett koldioxidperspektiv

Hydro Extrusion Sweden kan nu officiellt koppla sina kunders aluminiumprofiler till ett koldioxidavtryck. Tack vare nya miljövarudeklarationer, EPD:er, blir det enklare för Hydros kunder att jämföra produkter ur ett koldioxidperspektiv. I det publicerade resultatet framgår det att de berörda göten och profilvarianterna har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än det europeiska genomsnittet. Exempelvis kan en bearbetad och anodiserad aluminiumprofil av Hydro RESTORE landa på ett totalt koldioxidavtryck av 3,9 CO2.

Öppenhet och ärlighet
Efter en rad analyser och beräkningar har nu Hydro Extrusion Sweden nya miljövarudeklarationer på plats. Miljövarudeklarationerna beskriver respektive produkts miljöpåverkan genom hela profilens livscykel. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet Environmental Product Declaration. Alla EPD:er är baserade på validerade och internationellt accepterade metoder för livscykelanalyser. Innehållet i varje EPD är dessutom verifierat av en extern objektiv part. I beräkningarna har Hydro Extrusion Sweden tagit alla steg från råvaruframställning till återvinning i beaktning. Grunden är en livscykelanalys (LCA) som beskriver produkternas miljöpåverkan från vaggan till graven. Syftet är bland annat att göra det enklare för köpare och användare av aluminium att kunna jämföra olika produkter sett ur ett koldioxidperspektiv. En EPD är med andra ord ett bra beslutsunderlag för kunden, men resultatet kan också användas för att hitta förbättringsområden inom allt från produktionsmetoder till återvinningsmodeller.
– Det viktigaste för oss är att vara transparenta mot marknaden och öppna med de faktiska siffrorna. Öppenheten gör det enklare för våra kunder att navigera bland olika typer av produkter och göra mer medvetna val. Hållbarhetsfrågan kräver tydlighet och framför allt ärlighet. När man har all fakta på bordet, svart på vitt, så kan man också ta mer välgrundade beslut för sin egen verksamhet. Livscykelanalyserna och själva miljövarudeklarationerna gör också att vi kan utmana oss själva att ytterligare sänka vårt klimatavtryck, säger Jonas Bjuhr, VD, på Hydro Extrusion Sweden.

Götvarianter och profilvarianter
De nya EPD:erna gäller vid bruk av fyra olika göt; Hydro CIRCAL, Hydro REDUXA och Hydro RESTORE med ett koldioxidavtryck på respektive 3.5 och 6,0 kilo koldioxid per kilo aluminium. Hydro CIRCAL består av minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion och Hydro REDUXA är tillverkat med hjälp av förnybar energi såsom vattenkraft. De två sistnämnda göten, Hydro RESTORE med ett koldioxidavtryck på respektive 3.5 och 6,0, produceras med aluminium som har återvunnits från produktionsskrot och konsumentprodukter samt en mindre mängd primäraluminium. Omsmältning sker som namnet antyder i småländska Sjunnen, strax utanför Vetlanda. EPD:erna visar att det också spelar roll var och hur aluminium produceras. Profilerna kan i sin tur levereras i olika varianter beroende på vad produkten ska användas till och vad kunden har för behov och krav. Profilerna kan exempelvis vara friktionssvetsade, anodiserade eller lackerade. Den specifika kombinationen av tillverkningsprocesser påverkar det totala koldioxidavtrycket. Exempelvis kan en bearbetad och anodiserad aluminiumprofil av Hydro RESTORE 3,5 landa på ett totalt koldioxidavtryck av 3,9 CO2. Samtliga EPD:er finns nu publicerade i sin helhet på EPD Internationals webbplats,
environdec.com.


Varje steg räknas på vägen till nollutsläpp

Målet är nollutsläpp. För att nå dit krävs satsningar i flera led. Material, produktutveckling, produktion och energi är alla avgörande delar i Hydros arbete mot nollvisionen.

– Vi har sett en tydligt ökande trend med behovet av mer hållbart producerade aluminiumprofiler och vi ser att den här trenden fortsatt kommer att öka, säger Jonas Bjuhr, vd Hydro Extrusion Sweden.

Hydro erbjuder mer hållbara produkter och en viktig faktor är valet av material. Genom omsmältverket i Sjunnen utanför Vetlanda kan Hydro erbjuda återvunnet aluminium och metall producerad med lågt koldioxidavtryck. Tillgången till omsmältverket skapar stora möjligheter. Ambitionen är att fortsätta återvinningen av eget processkrot, men även att återta kunders processkrot i slutet av dess livscykel.
Hydro har kommit långt i den egna produktionen för att minska miljöpåverkan och ambitionen är att helt eliminera koldioxidavtrycket från verksamheten.

– Vi vill vara transparenta med var vi står och därför har vi nyligen jobbat fram livscykelanalyser på hela vår verksamhet i Sverige och resultatet är bra, säger Jonas Bjuhr.

För att fortsätta leda vägen mot en mer hållbar framtid planerar Hydro även ta steget mot att ställa om till 100 % lokalt producerad energi. Projektet Greener Sweden innebär storskaliga investeringar i solenergi, batterilagring, energieffektivisering, vätgasproduktion och vindkraft.

En annan viktig aspekt att jobba med är produktutvecklingsfasen. Genom konceptet Hydro EcoDesign utvecklas produkter med ökad funktionalitet och ett mindre koldioxidavtryck.

Hydros produktutvecklare jobbar redan idag tätt ihop med sina kunder för att hitta de bästa totallösningarna avseende design, funktion, kostnader samt miljöpåverkan och återvinningsbarhet.

Hydro har många samarbetspartners som sätter hållbarhet högt på agendan.

– Vi har en nära och tät dialog med våra kunder, vilket är helt avgörande för att vi tillsammans ska nå våra hållbarhetsmål, säger Jonas Bjuhr.

Samarbetet med några av dem presenteras i en film på https://youtu.be/YdaCIy-NH5U.


Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!