Mattias Söderqvist och Christer Hagberg – Årets företagare i Växjö kommun

Mattias Söderqvist och Christer Hagberg på företaget Alutrade, utsågs idag till Årets företagare i Växjö kommun 2021. Priset delades ut av Företagarna Växjö i samråd med Växjö kommun.

Motiveringen lyder:

Årets Företagare i Växjö visar på kraften av att få alla att dra åt samma håll. Med fokus på lagkänsla och att vinna tillsammans har Årets Företagare skapat en strategisk utveckling för att få företaget att växa. Ett antal viktiga delar i denna strategiska utvecklingsplan har varit en tidig satsning på att ta fram en unik lagerlista från europeiska grossister, anpassa sig till kundernas behov och snabba leveranser av kundspecifika aluminiumprofiler. Genom en kontinuerlig tillväxt så har en utbyggnad skett av företagets lagerlokaler i Växjö under 2000-talet.”

– Jag är otroligt glad, överraskad och rörd över denna utmärkelse. Att driva ett företag är ett lagarbete där vi vinner och förlorar tillsammans, säger Mattias Söderqvist, vd Alutrade.

– Alutrade är ett av många företag som bygger Växjö kommunen stark. De har haft en imponerande expansion och har genom åren varit en jobbskapare och bidragit till fler arbetstillfällen i kommunen, säger Andreas Olsson, (C), kommunalråd.

Om företaget
Alutrade är en leverantör av aluminiumprofiler till ett flertal olika branscher inom svensk industri. Alutrade har mer än 35 års erfarenhet av allt som rör aluminiumprofiler och har idag 35 medarbetare.

Fakta Årets företagare
Priset Årets företagare delas varje år ut till en företagare i kommunen som drivit sitt företag innovativt och kreativt och som är en inspirationskälla för andra företagare. Tidigare pristagare är bland andra Martin Sjöberg på Hovs Mark och Maskin, Jessica Goodwin på Villa Vik och Claes Burde på Burde förlag.

För information och intervjuer:
Andreas Olsson (C), kommunalråd, 0708–681 837
Håkan Gunnarsson, ordförande Företagarna Lessebo, Tingsryd och Växjö, 072-161 70 92
Mattias Söderqvist, vd Alutrade, 0703-50 54 01
Christer Hagberg, ekonomichef Alutrade, 0703-40 81 04


Redo att elektrifiera en stor del av godstransporterna

Med försäljningsstart av tre nya helelektriska tunga lastbilsmodeller menar Volvo Lastvagnar att tiden är inne för en snabb elektrifiering av tunga vägtransporter. De optimistiska framtidsutsikterna baseras på Volvolastbilarnas förmåga att tillgodose många olika transportbehov. Inom EU skulle exempelvis närmare hälften av alla lastbilstransporter kunna elektrifieras i den nära framtiden.

Det finns ett stort intresse för eldrivna lastbilar hos stora nationella och internationella transportköpare. Det är ett intresse som bottnar i deras egna ambitiösa klimatmål och konsumenternas krav på minskade koldioxidutsläpp och renare transporter.

– Fler och fler transportföretag inser att de måste starta sin elektrifieringsresa nu, både av hänsyn till miljön och av konkurrensmässiga skäl, för att tillgodose kundernas krav på hållbara transporter, säger Volvo Lastvagnars vd Roger Alm.

Tre nya tunga lastbilar i programmet för eldrivna fordon
När försäljningen av de nya eldrivna Volvo FH och Volvo FM-modellerna inleds kommer eldrivna transporter att vara ett tänkbart alternativ inte bara i stadsområden utan också för regionala transporter mellan städer.
Serieproduktionen av de nya eldrivna modellerna för Europa inleds under andra halvan av nästa år. De nya modellerna kompletterar Volvo FL Electric och Volvo FE Electric för stadstransporter, som har serietillverkats sedan 2019.

Kan täcka nästan hälften av EU:s transportbehov
Med de nya modellernas högre lastkapacitet, kraftfullare drivlinor och en räckvidd på upp till 300 km, skulle Volvo Lastvagnars utbud av ellastbilar kunna hantera omkring 45 procent av alla godstransporter i Europa i dag. På så vis blir det möjligt att på allvar bidra till att minska vägtransporternas klimatpåverkan, som enligt officiell statistik står för cirka 6 procent av de totala koldioxidutsläppen i EU.

– Potentialen för att inom en nära framtid elektrifiera lastbilstransporterna i Europa och andra delar av världen är enorm, säger Roger Alm.


Hydro utökar kapaciteten för hållbar aluminiumproduktion i Sjunnen

Pressverksamheten startas upp igen för att möta en kraftigt ökad efterfrågan på aluminiumprofiler

Den tidigare nedlagda aluminiumpressen i småländska Sjunnen får nytt liv. P2, förkortning för Press 2, kommer återigen att vara i drift framåt hösten och därmed öka Hydro Extrusion Sveriges kapacitet för aluminiumprofiler producerade på delvis återvunnet aluminium med ca 20%. Beslutet bygger främst på en kraftigt ökad efterfrågan på aluminiumprofiler inom i stort sett alla branscher för Hydro Extrusions.

Omstart och omsmältning
I takt med att världen har öppnat upp i spåren av Covid-19 har efterfrågan på högkvalitativa och hållbara aluminiumprofiler ökat. För att möta marknadens behov har Hydro Extrusions Sverige beslutat att starta upp den nedlagda aluminiumpressen i Sjunnen, strax utanför Vetlanda. Verksamheten kommer att vara igång från och med hösten 2021. Tillskottet av ytterligare en press gör att Hydro Extrusions Sverige ökar sin kapacitet med ca 20%. I Sjunnen ligger även Hydro Extrusions omsmältverk där aluminiumskrot smälts om till aluminiumgöt som blir till nya aluminiumprofiler i Hydros olika anläggningar. Aluminium från omsmältverket består till upp mot 90% återvunnet material, både från interna processer och slutprodukter. Hydro har tydliga visioner för framtiden med lägre utsläpp av växthusgaser och en ökad återvinning av aluminium. Satsningen på verksamheten i Sjunnen är ett led i detta hållbarhetstänk. Genom att ta emot mer tredjepartsskrot från marknaden minskar det globala utsläppet av koldioxid.

”Kapacitetsökningen gör att vi kan accelerera vår strategi att erbjuda hållbart aluminium till den lokala marknaden, öka volymerna och korta ledtiderna ytterligare. Satsningen i Sjunnen är en viktig satsning för Hydros kunder och för den lokala regionen”.

Jonas Bjuhr, VD Hydro Extrusions

Aluminium är framtidens material och ger företag nya möjligheter i allt från design till återvinning. Att vi nu kan starta upp P2 är ett kvitto på att aluminium har en viktig roll i den gröna omställningen och att våra produkter verkligen gör skillnad. Med större kapacitet kan vi korta ledtiderna ytterligare och samtidigt möta en kraftigt ökad efterfrågan och detta är ett viktigt steg som ligger helt linje med vår tillväxtstrategi, som över tid kommer att leda till fler arbetstillfällen, säger Jonas Bjuhr, VD på Hydro Extrusions Sverige.

I samband med att P2 sätts i drift i Sjunnen omorganiserar Hydro Extrusions avdelningen Profilverktyg. Samtliga medarbetare kommer att erbjudas nya tjänster vid anläggningen i Sjunnen och inom Hydro Extrusions verksamhet i och omkring Vetlanda.


Gränges – sedan 1896

Vid 1800-talets slut grundades Gränges som gruv- och tågbolag. I dag är bolaget världsledande inom alu­min­iumprodukter. Däremellan löper 125 år av svensk samhällshistoria, förknippat med järnvägar, gruv­brytning, rederirörelse, malmexport, bilsäkerhet och aluminium. Allt detta beskriver närings­livs­­för­­fattaren Ronald Fagerfjäll i boken ”Gränges – sedan 1896”.

Gränges är företaget som omvandlat sig själv sedan 1896 – och vars historia speglar Sveriges moderna utveckling. Gränges grundades som ett gruv- och tågbolag, och hjälpte därmed landet att förvandla malmen till välstånd. I början av 1900-talet var det Stockholmsbörsens högst värderade bolag, i mitten av århundradet var Gränges världens största malmexportör och mot slutet av 1900-talet ett dotterbolag i Electrolux-koncernen. I dag är bolaget världsledande inom aluminiumprodukter med sina främsta rötter i Finspång. Bolaget har alltid förändrats utifrån tidens krav. Dess historia är även historien om en föränderlig omvärld. Om politisk orolighet, om krig, om nya marknader och om globalisering.

Om boken

Journalisten och författaren Ronald Fagerfjäll skildrar Gränges från dess födsel i det för­indu­striella Sverige till dess plats på dagens globala marknad. Som näringslivsreporter har han följt bolaget under hela sin karriär och kan ösa ur egna intervjuer från över 50 år med bolagets ledare och medarbetare. Utöver att bygga på material ur Gränges arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria ger boken därmed även en personlig och unik inblick i Gränges färgstarka och ofta dramatiska historia.

Boken finns att beställa på https://www.naringslivshistoria.se/butiken/granges-sedan-1896-forbestallning-leverans-efter-6-maj/


Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri

För att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial. METALLKOMPETENS är ett helt nytt digitalt format för att få ut metallbranschens utbildningsmaterial.

Metallkompetens.se är en helt ny digital plattform som innehåller handböcker inom aluminium, stål och gjuteriteknik.

Med hjälp av Metallkompetens handböcker går det att lära sig mer om tillverkningsmetoden och alla processer kring de olika områdena i metallindustrin. Handböckerna är ett kunskapsstöd för dem som arbetar inom metallindustrin eller studerar ämnet, så som lärare eller studenter.
På webbplatsen så kan man kombinera utbildningspaketens befintliga texter, bilder och övrig information för att skapa sitt egen personligt sammansatta kompendium. Det är bara att välja ut de passager och bilder som intresserar mest och bäst fungerar för den utbildning som ska genomföras. Det är enkelt att plocka ihop de delar som ska vara med. Det går även att lägga till egna kapitel om det skulle behövas. Sedan kan eleverna bara gå in på metallkompetens.se och ladda ner det sammansatta utbildningsmaterialet som en pdf.

I Metallarkivet hittar du en stor blandning av dokument skapat och skrivet utav olika användare. Med Metallkompetens verktyg kan man som medlem enkelt skapa ett eget material baserat på handböcker som kan användas till utbildning av anställda vid stålföretag, elever vid gymnasie- och högskolor samt stålföretagens kunder eller helt enkelt bara för kul.

För att fylla kompetensbehovet till industrin är det viktigt att det finns tillgång på utbildningsmaterial med relevant innehåll och tilltalande format, som dessutom är lätt att uppdatera och komplettera. För att säkerställa kompetensutveckling behövs ett uppdaterat, välstrukturerat, lättillgängligt och framförallt relevant material som lockar såväl studenter som dem som redan finns i arbetslivet till studier av viktiga och relevanta ämnesområden.

Metallkomptens är en plattform som tillgängliggör och målgruppsanpassar ett relevant och uppdaterat utbildningsmaterial för metallindustrin. Utbildningsmaterialet ska hjälpa till att öka kompetensen hos både den befintliga personalen och en potentiell framtida personal inom metallindustrin.

Bakom Metallkompetens står det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och programmets initiativtagare, branschorganisationerna Svenska Gjuteriföreningen, Jernkontoret och Svenskt Aluminium.

– Kunskapen om aluminium vid våra skolor och lärosäten är anmärkningsvärt låg, vilket vi vill göra något åt. Svenskt Aluminium har genom samarbete med medlemmar och akademi byggt upp den del som handlar om aluminium. Plattformen är ett utmärkt verktyg för alla kategorier av intresserade, som lärare, studenter och medarbetare, så att de interaktivt kan ta del av kunskap om aluminium, säger Lars-Inge Arwidson, VD för Svenskt Aluminium.

– Gjuterihandboken, som funnits tillgänglig i digital form i flera år, är ett uppskattat kompetensverktyg för personer i och utanför branschen. Med Metallkompetens kan vi nå ut till fler som är intresserade av gjutning och även gjutare kan lättare ta del av material från stål- och aluminiumindustrin, säger Jessica Elfsberg, ordförande i Svenska Gjuteriföreningens kompetensråd.

– Stålindustrin har via Jernkontorets Teknikområden byggt upp en omfattande kunskapsbank om stål. Nu har vi ett riktigt bra verktyg för att låta andra ta del av den kunskapen på det sätt som passar dem själva, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Metalliska material är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

Vill du veta mer, gå in på www.metallkompetens.se


Intervju med Carl Öjerstam

Vem är du?
Jag är utbildad vid Konstfack och fick min Industridesigner MFA 1997 och startade mitt företag 1995 då jag fick ett freelancer kontrakt med IKEA sommaren mellan det andra och tredje året. Efter utbildningen blev jag anställd av IKEA i Älmhult och arbetade som anställd designer under 5 år. Vårt samarbete har dock fortsatt under åren och jag har nog idag minst 100 produkter som gått i produktion, vissa har levt länge i sortimentet. FÖRVAR ”Godisburken” (som hette RAID när den kom och då hade ett lock i djupdragen aluminium över en plast kärna) har nu firat 25 år i sortiment! Jag har parallellt haft ett stort antal kunder både här hemma men också internationellt, för att nämna några så återfinns Tupperware, BRIO, PERMOBIL, EFG, Selecta, Svenskt Ten, Kinnarps group m.m.

Hur är din kunskap generellt om aluminium och dess produktionsmetoder?
Jag har använt aluminium i följande produktionsmetoder: pressgjutna detaljer, sandgjutet, djupdraget, frästa detaljer, bearbetat från plåt med laserskärning/nibbling, extruderade profiler och sintring.

Hur har du fått din kunskap om aluminium?
Genom att ha spenderat 25 år på olika fabriksgolv i världen och ställt frågor till de som jobbar med material varje dag.

Vilka fördelar skulle du vilja framhäva att aluminium har?
Frågan är om man kan säga att aluminium är ett material då det har så olika fördelar beroende på vilken produktionsteknik man använder.
Men ett par gemensamma faktorer som är frikopplade från produktionsteknik, är att det går att göra lätta konstruktioner samt att materialet oftast inte behöver skyddas genom t.ex lack för att fungera i tänkt miljö, det är mer en fråga om att välja rätt legering!

Hur viktig är miljö- och hållbarhetsfrågorna för dig som designer?
Viktiga och måste alltid finnas med i varje enskilt projekt. Man kan göra produkter på tre sätt, antingen använder man så lite material som möjligt för att nå en av användaren förväntad prestanda eller så gör man produkten av förnybart material som är växtbaserat (biomassa) eller slutligen så gör man en produkt som håller så länge som möjligt och som inte heller blir omodern. Med andra ord så är det en väldigt svår uppgift som vi som formgivare ställs för i vårt yrke, lägg där till att produkten skall vara attraktiv!

Vilken relation har du till aluminium?
God!

Vilka produkter med aluminium har du tagit fram?
LOKE analyser (se artikel i Aluminium Scandinavia nr 6-2020), FIDO syrgassystem, ett antal båtar till Räddningstjänsten, ett stort antal lampor, som komponenter i stort antal möbler och andra inredningsprodukter, kastruller, grytor, ljusstakar, elbilsladdare, m.m.

Har du någon favorit bland dessa?
Egentligen inte, men självklart tycker jag LOKE analyser blev lyckad och designen verkligen speglar den banbrytande tekniken som den bär. Att den också har tilldelats ett Design S och att den även har blivit finalist i iF Design award i Tyskland känns som ett ganska solitt kvitto på att den lyfter…

Vilket /vilka företag/branscher arbetar du med när det gäller materialet aluminium?
Medtech, Defense, B2B, B2C, med andra ord över hela spektrumet.

Har du något på gång just nu med aluminium?
En ny spotlight för IKEA som kommer till våren/sommaren.

Varför ska aluminiumbranschen intressera sig för designerbranschen?
Om du anlitar rätt designer så blir det både billigare att producera samt högre försäljningsvolymer. Vilken företagsägare vill inte det?

Hur lyckas du övertyga ”dina” kunder att investera i designprocessen?
Jag jobbar inte med kunder som jag behöver övertyga. Men ett tips till er som börjat anat något, är att på samma sätt som man benämner ett inköp av ett verktyg/maskin för verktygs/maskin INVESTERING så skall man även se på design, det är en INVESTERING som kommer ge ett övertag och i slutändan avkastning!


Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!