Stora Aluminiumpriset till Tor Zetterström och ”Konstruktörshandboken”

Vid Svenskt Aluminiums årsmöte och Aluminiumdagar på Öjaby Herrgård i Växjö tilldelades Stora Aluminiumpriset för 2018 Tor Zetterström och ”Konstruktörshandboken”.

Tor Zetterström, tidigare marknadschef på Sapa Profiler AB (idag Hydro Extrudes Solutions och idag glad pensionär) insåg redan sent 70-tal behovet av en manual eller handledning för konstruktörer som ville utveckla produkter med basen aluminiumprofiler. Tor tog initiativet till kompendiet ”Hur man lyckas med aluminiumprofiler – utan att egentligen anstränga sig” och utvecklades senare till den ”bibel” för konstruktörer där första upplagan kom 1980 och idag heter ”Konstruktörshandboken” (eller Design Manual).

Under åren har Konstuktörshandboken år för år uppdaterats och är idag dessutom översatt till 13 (tretton) olika språk och används idag av konstruktörer i tre världsdelar.

”Konstruktörshandboken har starkt bidragit till både ett ökat intresse, ökad kunskap och inte minst ökat användande av aluminium som konstruktionsmaterial” säger Lars-Inge Arwidson, VD för Svenskt Aluminium – och fortsätter – ”Den har betytt mycket, inte bara för Sapa/Hydro, utan för hela branschen varför Tor och Konstruktörshandboken är en mycket värdig mottagare av priset”

”Det känns lite som Nobelpriset” säger Tor Zetterström. ”Man belönas för något man de facto gjorde för 30 år sedan”. ”Det är fantastiskt roligt att få denna uppskattning för detta arbetet och att se hur den spridits och utvecklats genom åren”.

Stora Aluminiumpriset delas ut årligen till personer, företag eller organisationen som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till ett ökat användande och ökad kunskap om aluminium.


Efterfrågan på aluminium i bil fördubblas till 2025

Aluminiumföretaget Novelis förutspår att efterfrågan på aluminium inom bilindustrin mer än fördubblas de kommande sju åren.

”Aluminium kommer i ökande grad att ersätta stål då biltillverkarna letar efter sätt att ta bort kilon på sina produkter” säger Pierre Labat, vvd på Novelis.

”Det vi nu ser är en ökning av aluminiumandelen i bilkarosser, vilket gör att vi projekterar en tillväxt från 1,5 till 3,5 Mton per år 2025,” förklarar han.

”Vi kommer att fortsätta tillföra nya produkter de kommande åren vilket gör kundlöftena med aluminium mycket lockande avseende hållfasthet och lättvikt.”

Labat fortsätter poängtera att efterfrågan på de 1,5 Mton karosseriplåt av aluminium detta år till ca en tiondel kommer från Asien. Men med tiden förväntas efterfrågan från Asiens att stiga tydligt, och i slutändan konkurrera med Europas.

”Kina och resten av Asien kommer att nästan växa från 10% till en tredjedel av den globala efterfrågan,” menar han.

Även om regeringarna i USA och Kina för tillfället förflyttar sig allt närmare ett handelskrig, säger Labat, att även om det ännu är för tidigt att säga, att ett sådant scenario inte troligen kommer att påverka efterfrågan på aluminium.

”Vad vi ser, vilket är positivt, är att kunder som Tesla som vi betjänar i Nordamerika kommer till Kina och öppnar nya anläggningar. Så detta kommer att öka aluminiumefterfrågan i Kina.”

Även om aluminium förväntas göra ett tydligt intrång i bilindustrin i framtiden, drar Labat slutsatsen genom att säga att, åtminstone nu, finns det fortfarande utrymme för stål.

”Jag tror att vi är övertygade om att världen åtminstone de kommande 10 åren kommer att ha en multimaterialuppbyggnad med aluminium som tredubblar sin storlek,” menar han.


73 % återvinning av aluminiumdryckesburkar

Dryckesburkar av aluminium är redan nära EU:s mål för återvinning inom den cirkulära ekonomin. Den totala återvinningsgraden för aluminiumbehållare i Europa (EU 28 + Efta) ökade med 1,6 % till en ny rekordnivå på 72,9 % år 2014.

European Aluminium anser att detta resultat är en viktig milstolpe på vägen mot det framtida målet för aluminiumåtervinning på 75 % för 2025, som föreslagits av Europeiska unionen i sitt cirkulära ekonomipaket.

På hela den europeiska kontinenten (inklusive andra östeuropeiska länder, Ryssland och Turkiet) har nästan 30 miljarder burkar återvunnits. Det betyder att varje sekund återvinns en aluminiumburk någonstans i Europa! Metallen kvarstår i den europeiska cirkulärekonomin och är fortfarande tillgänglig för produktion av nya aluminiumprodukter. Återvinning av aluminium tar 95 % mindre energi än att producera plåten från råvarorna. Återvinningsprocessen genererar endast 5 % växthusgasutsläpp.

Aluminiumburkar bidrar i stor utsträckning till det totala återvinningsresultatet för alla aluminiumförpackningar. Även om bara några europeiska länder rapporterar sina återvinningssiffror till Eurostat för sin andel av aluminiumförpackningar kan vi säkert anta att alla europeiska länder återvinner mer än 60 % av sina förbrukade aluminiumförpackningar. Det betyder också att aluminium-industrin tillsammans med sina partner i värdekedjan måste överbrygga klyftan med de nyligen föreslagna målen inom en relativt kort tidsperiod. European Aluminium kommer att fortsätta att spela en roll i dessa aktiviteter.

Maarten Labberton, chef för European Aluminum Packaging Group, uppmanar EU:s medlemsstater att göra en extra insats för att samla, sortera och återvinna mer dryckesburkar och andra aluminiumförpackningar de närmaste åren. ”Samtidigt som vi stöder det ambitiösa målet på 75 % för aluminiumförpackningar rekommenderar vi starkt att lokala myndigheter tillsammans med avfallshanteringskedjan investerar mer i innovativ sorteringsteknik. Lyckligtvis kommer dessa investeringar att löna sig snabbt på grund av det relativt höga skrotvärdet på aluminium”.

Genom sitt framgångsrika program, Every Can Count, med burktillverkarna tar European Aluminium kontinuerligt upp insamling och återvinning av så kallade ”out-of-home” burkar, vilket är burkar som konsumeras på arbetsplatser, festivaler eller andra utomhusevenemang. 2017 anslöt sig Polen och Beneluxländerna till Every Can Count och flera länder förväntas anta detta program inom en snar framtid.

European Aluminium använder EU:s statistikbyrå EUROSTAT som en av sina viktigaste datakällor för beräkningen av det årliga europeiska burkåtervinningsresultatet. Huvudsakligen på grund av den långa rapporteringsprocessen publicerar Eurostat årliga nationella återvinningsresultat för förpackningar med en försening på två år eller mer.


Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!