Enligt Världshälsoorganisationen WHO går 30 % av maten i utvecklingsländer förlorad på grund av brist på förpackningar. Förpackningar minskar avfallet med tio gånger mer än de genererar. Om innehållet skadas på grund av otillräcklig förpackning, uppstår tio gånger mer avfall jämfört med rätt förpackningstillverkning.

Olika livscykelanalyser visar att aluminiumförpackningar och hushållsfolie bidrar med mindre än 10 % av miljöpåverkan under en produkts livscykel, inklusive produktion, beredning och konsumtion.

En studie av kaffeförsörjningskedjan visar att endast 10 % av den totala energiförbrukningen mellan produktion och användning av kaffe kan tillskrivas förpackningar, jämfört med 50 % för kaffeproduktion, 35 % för beredning och hantering och 5 % för andra delar av kedjan.

I mjukostens försörjningskedja utgör aluminiumfoliens energiförbrukning, även om metallen inte återvinns efter användning, mindre än 10 %.

Således sparar rätt matförpackning mer resurser än vad som behövs för att producera dem. Lätta förpackningar minskar bränsleförbrukning, transportutsläpp och förenklar hantering i detaljhandeln. Ett exempel är aluminiumdryckesburken, som möjliggör transport av dubbelt så mycket volym per lastbil jämfört med traditionella material. Det är en effektivare och miljövänligare transportmetod med fördelar som hyllpåverkan och produktskydd.

Läs mer på The Aluminium Story https://thealuminiumstory.com

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!