Enklare att jämföra göt och profiler ur ett koldioxidperspektiv

Hydro Extrusion Sweden kan nu officiellt koppla sina kunders aluminiumprofiler till ett koldioxidavtryck. Tack vare nya miljövarudeklarationer, EPD:er, blir det enklare för Hydros kunder att jämföra produkter ur ett koldioxidperspektiv. I det publicerade resultatet framgår det att de berörda göten och profilvarianterna har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än det europeiska genomsnittet. Exempelvis kan en bearbetad och anodiserad aluminiumprofil av Hydro RESTORE landa på ett totalt koldioxidavtryck av 3,9 CO2.

Öppenhet och ärlighet
Efter en rad analyser och beräkningar har nu Hydro Extrusion Sweden nya miljövarudeklarationer på plats. Miljövarudeklarationerna beskriver respektive produkts miljöpåverkan genom hela profilens livscykel. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet Environmental Product Declaration. Alla EPD:er är baserade på validerade och internationellt accepterade metoder för livscykelanalyser. Innehållet i varje EPD är dessutom verifierat av en extern objektiv part. I beräkningarna har Hydro Extrusion Sweden tagit alla steg från råvaruframställning till återvinning i beaktning. Grunden är en livscykelanalys (LCA) som beskriver produkternas miljöpåverkan från vaggan till graven. Syftet är bland annat att göra det enklare för köpare och användare av aluminium att kunna jämföra olika produkter sett ur ett koldioxidperspektiv. En EPD är med andra ord ett bra beslutsunderlag för kunden, men resultatet kan också användas för att hitta förbättringsområden inom allt från produktionsmetoder till återvinningsmodeller.
– Det viktigaste för oss är att vara transparenta mot marknaden och öppna med de faktiska siffrorna. Öppenheten gör det enklare för våra kunder att navigera bland olika typer av produkter och göra mer medvetna val. Hållbarhetsfrågan kräver tydlighet och framför allt ärlighet. När man har all fakta på bordet, svart på vitt, så kan man också ta mer välgrundade beslut för sin egen verksamhet. Livscykelanalyserna och själva miljövarudeklarationerna gör också att vi kan utmana oss själva att ytterligare sänka vårt klimatavtryck, säger Jonas Bjuhr, VD, på Hydro Extrusion Sweden.

Götvarianter och profilvarianter
De nya EPD:erna gäller vid bruk av fyra olika göt; Hydro CIRCAL, Hydro REDUXA och Hydro RESTORE med ett koldioxidavtryck på respektive 3.5 och 6,0 kilo koldioxid per kilo aluminium. Hydro CIRCAL består av minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion och Hydro REDUXA är tillverkat med hjälp av förnybar energi såsom vattenkraft. De två sistnämnda göten, Hydro RESTORE med ett koldioxidavtryck på respektive 3.5 och 6,0, produceras med aluminium som har återvunnits från produktionsskrot och konsumentprodukter samt en mindre mängd primäraluminium. Omsmältning sker som namnet antyder i småländska Sjunnen, strax utanför Vetlanda. EPD:erna visar att det också spelar roll var och hur aluminium produceras. Profilerna kan i sin tur levereras i olika varianter beroende på vad produkten ska användas till och vad kunden har för behov och krav. Profilerna kan exempelvis vara friktionssvetsade, anodiserade eller lackerade. Den specifika kombinationen av tillverkningsprocesser påverkar det totala koldioxidavtrycket. Exempelvis kan en bearbetad och anodiserad aluminiumprofil av Hydro RESTORE 3,5 landa på ett totalt koldioxidavtryck av 3,9 CO2. Samtliga EPD:er finns nu publicerade i sin helhet på EPD Internationals webbplats, environdec.com.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!