Målet är nollutsläpp. För att nå dit krävs satsningar i flera led. Material, produktutveckling, produktion och energi är alla avgörande delar i Hydros arbete mot nollvisionen.

– Vi har sett en tydligt ökande trend med behovet av mer hållbart producerade aluminiumprofiler och vi ser att den här trenden fortsatt kommer att öka, säger Jonas Bjuhr, vd Hydro Extrusion Sweden.

Hydro erbjuder mer hållbara produkter och en viktig faktor är valet av material. Genom omsmältverket i Sjunnen utanför Vetlanda kan Hydro erbjuda återvunnet aluminium och metall producerad med lågt koldioxidavtryck. Tillgången till omsmältverket skapar stora möjligheter. Ambitionen är att fortsätta återvinningen av eget processkrot, men även att återta kunders processkrot i slutet av dess livscykel.
Hydro har kommit långt i den egna produktionen för att minska miljöpåverkan och ambitionen är att helt eliminera koldioxidavtrycket från verksamheten.

– Vi vill vara transparenta med var vi står och därför har vi nyligen jobbat fram livscykelanalyser på hela vår verksamhet i Sverige och resultatet är bra, säger Jonas Bjuhr.

För att fortsätta leda vägen mot en mer hållbar framtid planerar Hydro även ta steget mot att ställa om till 100 % lokalt producerad energi. Projektet Greener Sweden innebär storskaliga investeringar i solenergi, batterilagring, energieffektivisering, vätgasproduktion och vindkraft.

En annan viktig aspekt att jobba med är produktutvecklingsfasen. Genom konceptet Hydro EcoDesign utvecklas produkter med ökad funktionalitet och ett mindre koldioxidavtryck.

Hydros produktutvecklare jobbar redan idag tätt ihop med sina kunder för att hitta de bästa totallösningarna avseende design, funktion, kostnader samt miljöpåverkan och återvinningsbarhet.

Hydro har många samarbetspartners som sätter hållbarhet högt på agendan.

– Vi har en nära och tät dialog med våra kunder, vilket är helt avgörande för att vi tillsammans ska nå våra hållbarhetsmål, säger Jonas Bjuhr.

Samarbetet med några av dem presenteras i en film på https://youtu.be/YdaCIy-NH5U.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!