Med Fronius nya mjukvara WeldCube Navigator finns en digital instruktion över varje svetssekvens, så kallad Weld Sequencing, tillgänglig för TPS/i. Den guidar svetsaren stegvis genom uppgifterna på en komponent. WeldCube Navigator kombinerar två huvudsakliga funktioner i ett program. Sequencer guidar användaren genom arbetsanvisningen med bilder, visar hur arbetet ska utföras och ställer automatiskt in förinställda svetsparametrar på svetssystemet. I editorn kan de nödvändiga arbetsanvisningarna enkelt digitaliseras.

Med en genomtänkt svetssekvens kan företag optimera sina svetsprocesser vid manuell serietillverkning. Den bästa sekvensen sätts som en standard, och personalen genomför alla steg korrekt inom toleranserna tack vare det strukturerade och enhetliga tillvägagångssättet. Det säkerställer svetsens kvalitet och minskar tiden och kostnaderna vid tillverkningen. Nya svetsare kan med WeldCube Navigator snabbt komma in i produktionen. Befintlig personal kan flexibelt byta mellan olika arbetsplatser och slippa omfattande inläsning av instruktioner – även för komponenter som sällan behövs.

Ingen chans till fel
Svetsar av hög klass är avgörande för många olika komponenter. Felaktiga eller bristfäll-
iga svetsanslutningar ligger bakom enorma tillverkningskostnader. Ju tidigare de uppstår i produktionsprocessen, desto snabbare kan de adresseras. Det är här WeldCube Navigators vägledning och jobbförinställningsfunktion kommer in. Om personalen avviker från svetssekvensen indikeras det direkt. Om en avvikelse (överskridet gränsvärde) konstateras i svetsar som angetts som säkerhetsrelevanta, så blockeras fortsatt svetsning av WeldCube tills exempelvis en svetskontrollant kvitterar problemet. Eventuella fel kommer då inte att upprepas eller byggas in utan kan korrigeras direkt. Kvaliteten håller sig på en hög nivå även vid stora kvantiteter och mängden reparationer och kassationer minskar betydligt.

Läs mer
Läs mer på www.axson.se

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!