Gränges tilldelas EcoVadis Platina – rankad topp 1 % i global hållbarhetsutvärdering

Gränges har tilldelats utmärkelsen Platina från EcoVadis, världens största oberoende leverantör av hållbarhetsbedömningar av företag. Platina är det högsta betyget i EcoVadis ranking och placerar Gränges bland de ledande 1 procenten av bedömda företag i sin bransch globalt.

Hållbarhetsbetyget från EcoVadis visar att Gränges på ett effektivt sätt har integrerat hållbarhet i sitt arbete och att framgångsrika resultat uppnåtts i samtliga fyra bedömda kategorier: miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hållbara inköp och etik.

– Vi är mycket stolta över att Gränges har tilldelats en Platina-medalj från EcoVadis. Det visar vårt stora fokus på hållbarhet och många viktiga insatser som gjorts för att utveckla lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability på Gränges.

EcoVadis är en oberoende och global leverantör av hållbarhetsutvärderingar, fler än 75 000 bolag har utvärderats globalt. De fem bedömningsnivåer som används av EcoVadis baseras på poängens percentilranking: Platina: topp 1 procent (poäng mellan 73-100), Guld: topp 5 procent (poäng mellan 66-72), Silver: topp 25 procent (poäng mellan 54-65), Brons: topp 50 procent (poäng mellan 45-53). Gränges ingår i branschkategorin ”Framställning av andra metaller än järn”.

– Utmärkelsen inspirerar oss att fortsätta förbättra våra kunders hållbarhetsprestanda och att bidra positivt till en cirkulär och hållbar ekonomi. Det visar också styrkan i vårt strukturerade sätt att arbeta när vi integrerar hållbarhet i vår verksamhet och värdekedja, säger Jörgen Rosengren, vd och koncernchef på Gränges.


Hydro Sunndal satsar på utökad kapacitet

Hydro har beslutat att investera 60 miljoner norska kronor i en ny gjutugn för tillverkning av gjutlegeringar vid Hydro Sunndal.

Satsningen i Sunndal ökar kapaciteten för tillverkning av speciallegeringar till bland annat bygg- och fordonsindustrin med 35 000 ton per år. Denna investering kommer också att öka flexibiliteten att växla mellan produkter och därmed göra anläggningen mer robust på en cyklisk marknad.

Projektet startar omedelbart och beräknas vara klart under första kvartalet 2023.

– Vi är glada över detta beslut, som stärker Hydro Sunndals flexibilitet på marknaden och främjar ökad förbrukning av lågkolhaltig aluminium. Ett kundexempel vi är nöjda med är att aluminium från Sunndal kommer att användas i Googles nya kontorsbyggnad i New York. Liksom Google upplever vi att allt fler kunder är måna om att använda hållbara material, och användningen av lågkolhaltigt aluminium från Sunndal hjälper nu kundernas hållbarhetsambitioner, säger Roar Ørsund, fabrikschef på Sunndal.

– Efterfrågan på metaller och material producerade med förnybar energi ökar och det ger stora möjligheter för norsk industri. Hydro har stora ambitioner för tillväxt i Norge och satsningen i Sunndal är ett viktigt steg i implementeringen av vår strategi som kommer att stärka vår marknadsposition inom premium lågkoldioxidaluminium, säger Ola Sæter, chef för primärproduktion på Hydro.


Gränges emitterar hållbarhetslänkad obligation om 600 MSEK för att stödja bolagets hållbarhetsstrategi

Gränges har framgångsrikt emitterat en femårig ickesäkerställd hållbarhetslänkad obligation om 600 MSEK under bolagets MTN-program. Den nya obligationen förfaller 2026 och har en kupong på 3 månader Stibor + 1,20 procent. Transaktionen skapade ett starkare än väntat intresse från investerare och emissionen övertecknades med en orderbok som växte till över 1 000 MSEK.

Gränges har kopplat den hållbarhetslänkade obligationen till utfallet på tre definierade hållbarhetsmål, så kallade ”Sustainability Performance Targets” eller SPT:s, som alla spelar en central roll i Gränges hållbarhetsstrategi:

  • SPT1: Minska klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) med 25 procent 2025 jämfört med 2017
  • SPT2: Minska klimatutsläpp per ton från inköpta metaller (scope 3) med 30 procent 2025 jämfört med 2017
  • SPT3: Öka andelen återvunnet aluminium till minst 30 procent av totalt inköpta metaller 2025

– Gränges har ett starkt fokus på hållbarhet och det är uppmuntrande att se det stora intresset bland investerare för att stödja vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål. Engagemanget bekräftar att vår hållbarhets- och klimatstrategi är relevant, ambitiös och trovärdig, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability på Gränges.

Danske Bank och Nordea agerade hållbarhetsrådgivare samt finansieringsrådgivare, så kallade ”Joint Lead Managers”, för den hållbarhetslänkade obligationen.

Gränges lanserade ett kombinerat ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering den 20 september 2021.
Mer information om ramverket finns tillgänglig på Gränges hemsida,
www.granges.com/sv/investerare/kreditmarknad


Profilgruppen: Fortsatt hög efterfrågan trots rekordhöga råvarupriser

Profilgruppens intäkter under tredje kvartalet 2021 ökade med cirka 50 procent jämfört med samma period föregående år. Den största orsaken till de ökade intäkterna är de kraftigt ökade råvarupriserna samtidigt som leveransvolymerna har ökat med cirka 26 procent till 8 350 ton (6 650) aluminiumprofiler. Profilgruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar rapporten;

– Kvartalet har präglats av en turbulent råvarumarknad, vilket orsakat råvarubrist och drivit aluminiumpriserna till helt nya nivåer. Tack vare en aktiv omvärldsbevakning har vi kunnat parera turbulensen på ett bra sätt. De positiva lager-
effekter som orsakats av de ökade aluminiumpriserna har påverkat vårt resultat kraftigt i kvartalet och om prisnivån kvarstår förväntar vi oss en ännu större effekt i fjärde kvartalet. De fördubblade energipriserna i elområde 4 har fortsatt påverkat oss negativt. Vårt underliggande resultat är inte tillfredsställande och vi arbetar för att öka det till en hållbar nivå. Råvarusituationen och brist på komponenter skapar viss oförutsägbarhet på marknaden, trots detta upplever vi i nuläget en fortsatt stark efterfrågan.

Tredje kvartalet

  • Intäkter 487,6 Mkr (324,9), upp 50 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 39,9 Mkr (3,7), efter positiva engångseffekter om 24 Mkr (0)
  • Rörelsemarginal 8,2 procent (1,1)
  • Nettoresultat 28,8 Mkr (0,4)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,1 Mkr (23,9), varav 0,0 Mkr (3,5) avser covid-relaterade stödåtgärder
  • Resultat per aktie 3,62 kr (-0,21)

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!