Efterfrågan på aluminium i bil fördubblas till 2025

Aluminiumföretaget Novelis förutspår att efterfrågan på aluminium inom bilindustrin mer än fördubblas de kommande sju åren.

”Aluminium kommer i ökande grad att ersätta stål då biltillverkarna letar efter sätt att ta bort kilon på sina produkter” säger Pierre Labat, vvd på Novelis.

”Det vi nu ser är en ökning av aluminiumandelen i bilkarosser, vilket gör att vi projekterar en tillväxt från 1,5 till 3,5 Mton per år 2025,” förklarar han.

”Vi kommer att fortsätta tillföra nya produkter de kommande åren vilket gör kundlöftena med aluminium mycket lockande avseende hållfasthet och lättvikt.”

Labat fortsätter poängtera att efterfrågan på de 1,5 Mton karosseriplåt av aluminium detta år till ca en tiondel kommer från Asien. Men med tiden förväntas efterfrågan från Asiens att stiga tydligt, och i slutändan konkurrera med Europas.

”Kina och resten av Asien kommer att nästan växa från 10% till en tredjedel av den globala efterfrågan,” menar han.

Även om regeringarna i USA och Kina för tillfället förflyttar sig allt närmare ett handelskrig, säger Labat, att även om det ännu är för tidigt att säga, att ett sådant scenario inte troligen kommer att påverka efterfrågan på aluminium.

”Vad vi ser, vilket är positivt, är att kunder som Tesla som vi betjänar i Nordamerika kommer till Kina och öppnar nya anläggningar. Så detta kommer att öka aluminiumefterfrågan i Kina.”

Även om aluminium förväntas göra ett tydligt intrång i bilindustrin i framtiden, drar Labat slutsatsen genom att säga att, åtminstone nu, finns det fortfarande utrymme för stål.

”Jag tror att vi är övertygade om att världen åtminstone de kommande 10 åren kommer att ha en multimaterialuppbyggnad med aluminium som tredubblar sin storlek,” menar han.


73 % återvinning av aluminiumdryckesburkar

Dryckesburkar av aluminium är redan nära EU:s mål för återvinning inom den cirkulära ekonomin. Den totala återvinningsgraden för aluminiumbehållare i Europa (EU 28 + Efta) ökade med 1,6 % till en ny rekordnivå på 72,9 % år 2014.

European Aluminium anser att detta resultat är en viktig milstolpe på vägen mot det framtida målet för aluminiumåtervinning på 75 % för 2025, som föreslagits av Europeiska unionen i sitt cirkulära ekonomipaket.

På hela den europeiska kontinenten (inklusive andra östeuropeiska länder, Ryssland och Turkiet) har nästan 30 miljarder burkar återvunnits. Det betyder att varje sekund återvinns en aluminiumburk någonstans i Europa! Metallen kvarstår i den europeiska cirkulärekonomin och är fortfarande tillgänglig för produktion av nya aluminiumprodukter. Återvinning av aluminium tar 95 % mindre energi än att producera plåten från råvarorna. Återvinningsprocessen genererar endast 5 % växthusgasutsläpp.

Aluminiumburkar bidrar i stor utsträckning till det totala återvinningsresultatet för alla aluminiumförpackningar. Även om bara några europeiska länder rapporterar sina återvinningssiffror till Eurostat för sin andel av aluminiumförpackningar kan vi säkert anta att alla europeiska länder återvinner mer än 60 % av sina förbrukade aluminiumförpackningar. Det betyder också att aluminium-industrin tillsammans med sina partner i värdekedjan måste överbrygga klyftan med de nyligen föreslagna målen inom en relativt kort tidsperiod. European Aluminium kommer att fortsätta att spela en roll i dessa aktiviteter.

Maarten Labberton, chef för European Aluminum Packaging Group, uppmanar EU:s medlemsstater att göra en extra insats för att samla, sortera och återvinna mer dryckesburkar och andra aluminiumförpackningar de närmaste åren. ”Samtidigt som vi stöder det ambitiösa målet på 75 % för aluminiumförpackningar rekommenderar vi starkt att lokala myndigheter tillsammans med avfallshanteringskedjan investerar mer i innovativ sorteringsteknik. Lyckligtvis kommer dessa investeringar att löna sig snabbt på grund av det relativt höga skrotvärdet på aluminium”.

Genom sitt framgångsrika program, Every Can Count, med burktillverkarna tar European Aluminium kontinuerligt upp insamling och återvinning av så kallade ”out-of-home” burkar, vilket är burkar som konsumeras på arbetsplatser, festivaler eller andra utomhusevenemang. 2017 anslöt sig Polen och Beneluxländerna till Every Can Count och flera länder förväntas anta detta program inom en snar framtid.

European Aluminium använder EU:s statistikbyrå EUROSTAT som en av sina viktigaste datakällor för beräkningen av det årliga europeiska burkåtervinningsresultatet. Huvudsakligen på grund av den långa rapporteringsprocessen publicerar Eurostat årliga nationella återvinningsresultat för förpackningar med en försening på två år eller mer.


Braidy Industries förvärvar  aluminiumteknologiledaren NanoAl
Braidy Industries, en tillverkare av metaller för transport- och försvarsindustrin, tillkännagav att man har förvärvat NanoAl LLC (NanoAl), ett materialforsknings- och teknologibolag för design, utveckling och kommersialisering av högpresterande aluminiumlegeringar baserade på vetenskapligt utformade nanostrukturer. NanoAl kommer att ingå i Braidy Atlas aluminiumvalsverk och Veloxint i Braidy Industries aktieportfölj.
Craig T. Bouchard, Braidy Industries ordförande och vd sa, ”Vi blev glatt överraskade över möjligheten att växa och öka ut vår verksamhet inom pulvermetallurgi via detta förvärv. Och vi har även tillfrågats av flera parter om att bygga ett andra valsverk. Vi har för avsikt att driva dessa möjligheter.”
 
Braidy säger i sitt pressmeddelande att man anser att nanotekniken har potential att förbättra den specifika styrkan hos det aluminium som ska tillverkas i Braidy Atlas-valsverk.
 
Dr. Alan Lund, Veloxints vd och chefsingenjör hos Braidy, säger: ”Vi tror att NanoAls innovativa tillvägagångssätt gör att aluminiumplåten kan bli 20% starkare än konventionella kvaliteter, samtidigt som låga kostnader bibehålls. Tekniken gäller även för pulvermetallurgi, inklusive 3D-tryckning, vilket möjliggör ytterligare synergier mellan Braidys Atlas-fabrik och Veloxint.”
Dr. Nhon Q. Vo, vd och chefsingenjör samt grundare av NanoAl säger, ”Vårt nya partnerskap med Braidy Industries och Veloxint ger oss möjligheter att skala upp våra forsknings- och utvecklingsinsatser och bli innovationsledare inom nanovetenskapstekniken för lättmetaller.”

 

 

 


Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!