Ny ASI-certifiering för tre av Hydros fabriker i Sverige

Tre av Hydros fabriker i Sverige – Finspång, Sjunnen och Vetlanda – är nu certifierade enligt ASI Chain of Custody Standard. Fabrikerna uppnådde i april 2020 certifieringen ASI Performance Standard.

Aluminum Stewardship Initiative (ASI) syftar till att principer för hållbarhets- och mänskliga rättigheter ska bli alltmer inkorporerade i leveranskedjan. ASI Performance Standard erkänner ansvarsfull produktion, inköp och förvaltning av aluminium.

ASI Chain of Custody (CoC) ställer krav på framställningen av en spårbarhetskedja för CoC-material, inklusive ASI Aluminium, som produceras och bearbetas genom värdekedjan till sektorerna nedströms. Det betyder inte bara att anläggningarna och deras metoder är certifierade, utan att den fysiska metall de bearbetar också är certifierad, när den erhålls från ASI-certifierade källor.

Certifieringarna omfattar strängpressningen- och tillverkningsverksamheten vid Hydros anläggningar i Finspång och Vetlanda, samt omsmältningsverket i Sjunnen, där företaget smälter om aluminium till nya produkter. Anläggningen är för närvarande mitt uppe i att utöka sin återvinningskapacitet med nästan 50 %.

– Vi var det första företaget i Sverige, som strängpressar aluminiumprofiler, att erhålla ASI-certifiering och nu är vi först med att uppnå certifieringen för Chain of Custody. Detta är meningsfullt för kunderna, då allt fler efterfrågar hållbara material så som aluminium från företag som gör affärer på rätt sätt, säger VD Jonas Bjuhr på Hydro Extrusion Sweden AB.

Hydro Extrusion Sweden AB tillverkar och marknadsför strängpressade aluminiumprofiler samt erbjuder olika typer av produktionstjänster såsom ytbehandling och bearbetning för att omvandla profilerna till lösningar som möter kundernas specifikationer inom transport-, fordons-, allmän verkstadsindustri samt bygg- och anläggningsindustrin.

Hydro sysselsätter ca 1 000 personer i den svenska verksamheten.


Hem och Formafantasma lanserar T Shelf tillverkad av återvunnet aluminium från Hydro

Det Stockholmsbaserade designvarumärket Hem lanserar ett hyllsystem i aluminium som baseras på strängpressade aluminiumprofiler tillverkade av Hydro RESTORE och designade enligt hållbarhetsprinciperna för Hydro EcoDesign.

Den italienska designstudion Formafantasma, ledd av Andrea Trimarchi och Simone Farresin, designade det unika systemet för Hem, ett oberoende designvarumärke och plattform för progressivt tänkande.

Det flexibla hyllsystemet riktar sig till butiker, bostäder och kontorsmiljöer. Dess främsta försäljningsargument, förutom dess speciella design, är:

  • Enkel montering
  • Slitstark yta
  • Robust konstruktion
  • Justerbar fotlösning/väggfästlösning

Återvunnet aluminium och Hydro EcoDesign

Projektsamarbetet mellan de tre företagen innefattade principer från Hydro EcoDesign, ett koncept som kombinerar teknisk excellens med kreativ design för att förbättra en produkts funktionalitet, såväl som dess sociala och miljömässiga fotavtryck.

Hyllan är tillverkad med Hydro RESTORE, återvunnet aluminium som består av aluminiumskrot i form av processkrot och konsumentskrot. Processkrotet kommer från tillverkningsprocessen som smälts ner, gjuts om till nya göt och sedan återförs till strängpressningsprocessen.

Konsumentskrotet har redan levt ett helt ”liv”, till exempel som en fönsterram eller cykelram. Det har därför ett mycket lågt koldioxidavtryck.

Hydro är helt transparent med andelen process- och konsumentskrot i Hydro RESTORE, som levereras med en miljöproduktdeklaration som anger dess innehåll och koldioxidavtryck.

”Den största delen av kostnaden för en produkt och dess miljöpåverkan sker tidigt i designprocessen, redan på ritbordet. Det är här den cirkulära ekonomin börjar och det är här Hydro EcoDesign har en roll att spela”, säger Jonas Bjuhr, VD på Hydro Extrusions Sweden.

”Många produkter kan inte återvinnas på grund av hur de är designade och producerade. Det är antingen omöjligt att ta isär dem eller helt enkelt för dyrt. Vi måste producera saker som lever längre, kan återvinnas eller återanvändas i slutet av produktens livscykel. T Shelf från Hem och Formafantasma är ett bra exempel på en produkt gjord för cirkuläritet.”

Funktionell design med aluminiumprofiler från Hydro i Sverige

Hems system är baserat på strängpressade aluminiumprofiler tillverkade av Hydro i Sverige.

En av profilerna fungerar som skiva och en annan som sidovägg eller skiljevägg. Den så kallade T-profilskivan ger strukturell styrka till hyllan, vilket möjliggör en minimal design utan bakvägg eller liknande förstärkning. Detta gör också att hyllorna kan kapas i olika längder för att erbjuda flera sektioner.

De tre hålen på profilernas ändar används för att fästa hyllan i mellanväggarna. T-profilen och anslutningarna ska också stabilisera hela enheten, vilket gör tvärstag eller ryggpaneler onödiga.

Den andra profilen, som används som mellanvägg, har designats med en funktion som döljer skruvarna som sammankopplar skivorna.


Hydro uppgraderar för 60 miljoner norska kronor i Årdal

Hydro har beslutat att investera cirka 60 miljoner norska kronor för att uppgradera elektrolyscellerna vid aluminiumverket i Årdal. Projektet ska förbättra arbetsmiljön, ge lägre energiförbrukning och bidra till ökad lönsamhet på fabriken. Arbetet startar våren 2022.

Dessutom kommer investeringen också att underlätta Hydro Årdals användning av nästa generations cellstyrning, en vidareutveckling av tekniken som användes i Hydros teknikpilot på Karmøy. Byte av cellstyrningen beräknas starta i slutet av 2022. Energibesparingen från projektet blir cirka 860 MWh.

– Aluminiumverket i Årdal utgör en central del av Hydros norska produktionssystem. De levererar lågkolhaltigaluminium som går till kunder i Europa som ställer höga krav på kvalitet. Hydro Årdal är dessutom huvudleverantör av anoder till de andra norska aluminiumverken, säger Ola Sæter, chef för primärproduktion på Hydro.

Hydro Årdal består av energiproduktion, metallverk, kolanläggningar och ett forskningscentrum. Satsningen på att uppgradera elektrolyscellerna kommer utöver de cirka 600 miljoner norska kronor Hydro har investerat sedan 2017 i ny gjuteriteknik, utbyggnad och förnyelse av anodanläggningen, ökad produktion i elektrolysen och strömförsörjningen till anläggningen.

– Vi är nöjda med investeringen som både kommer att ge en bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet för våra operatörer och modernisera elektrolysen genom att förbereda cellerna för mer avancerad cellhantering som ger potential för ytterligare minskning av CO2-utsläppen. Den här typen av projekt är viktiga för att positionera Årdal metallverk för en framtid där produktion av lågkolhaltigaluminium blir allt viktigare, säger Wenche Eldegard, fabrikschef på Hydro Årdal.


Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!