Full kontroll från första till sista svetsen

Med Fronius nya mjukvara WeldCube Navigator finns en digital instruktion över varje svetssekvens, så kallad Weld Sequencing, tillgänglig för TPS/i. Den guidar svetsaren stegvis genom uppgifterna på en komponent. WeldCube Navigator kombinerar två huvudsakliga funktioner i ett program. Sequencer guidar användaren genom arbetsanvisningen med bilder, visar hur arbetet ska utföras och ställer automatiskt in förinställda svetsparametrar på svetssystemet. I editorn kan de nödvändiga arbetsanvisningarna enkelt digitaliseras.

Med en genomtänkt svetssekvens kan företag optimera sina svetsprocesser vid manuell serietillverkning. Den bästa sekvensen sätts som en standard, och personalen genomför alla steg korrekt inom toleranserna tack vare det strukturerade och enhetliga tillvägagångssättet. Det säkerställer svetsens kvalitet och minskar tiden och kostnaderna vid tillverkningen. Nya svetsare kan med WeldCube Navigator snabbt komma in i produktionen. Befintlig personal kan flexibelt byta mellan olika arbetsplatser och slippa omfattande inläsning av instruktioner – även för komponenter som sällan behövs.

Ingen chans till fel
Svetsar av hög klass är avgörande för många olika komponenter. Felaktiga eller bristfäll-
iga svetsanslutningar ligger bakom enorma tillverkningskostnader. Ju tidigare de uppstår i produktionsprocessen, desto snabbare kan de adresseras. Det är här WeldCube Navigators vägledning och jobbförinställningsfunktion kommer in. Om personalen avviker från svetssekvensen indikeras det direkt. Om en avvikelse (överskridet gränsvärde) konstateras i svetsar som angetts som säkerhetsrelevanta, så blockeras fortsatt svetsning av WeldCube tills exempelvis en svetskontrollant kvitterar problemet. Eventuella fel kommer då inte att upprepas eller byggas in utan kan korrigeras direkt. Kvaliteten håller sig på en hög nivå även vid stora kvantiteter och mängden reparationer och kassationer minskar betydligt.

Läs mer
Läs mer på
www.axson.se


Comptech och Bühler

Comptech och Bühler ska samarbeta för att tillämpa reocasting för högtryckspressgjutning.
Den schweiziska teknikgruppen Bühler AG och Comptech Rheocasting AB i Sverige har kommit överens om en strategisk minoritetsinvestering av Bühler i Comptech. Med investeringen kommer Bühler att stödja främjandet av reocastingprocessen inom pressgjutning. Rheocasting gör det möjligt för kunder att skapa ytterligare möjligheter för pressgjutningsapplikationer och att tillhandahålla mer hållbara lösningar. Comptech Rheocasting AB kommer att fortsätta att verka som ett oberoende företag, med fokus på att utveckla reocastingprocessen och betjäna kunder över hela världen.

Genom samarbetet kommer Comptech och Bühler att kombinera sina respektive styrkor för att ytterligare industrialisera reocasting-tekniken. Rheocasting anses vara en möjliggörande processteknik för gjutning av storformat, tunnväggiga och höghållfasta detaljer.

– Gjuteri- och bilindustrin engagerar sig intensivt i megacasting. För att uppfylla de erforderliga avkastnings- och kvalitetsmålen behöver pressgjutningsekosystemet vidareutveckla hårdvara, cellautomation och processteknik. Vi anser att reocasting är en viktig möjliggörande teknologi – för detta är vi glada att samarbeta med Comptech, säger Markus Hofer, chef för affärsutveckling Advanced Materials på Bühler.

Rheocasting-tekniken har utvecklats av Comptech Rheocasting AB i Sverige i över 15 år och har potential att avsevärt förbättra högtrycksgjutningsprocessen (HPDC) och öppna nya marknader för gjuterier.

– Det är med stor tillfredsställelse som vi ser intresset från marknaden växa och vi ser partnerskapet med Bühler som strategiskt viktigt för att möta marknadernas förväntningar nu och i framtiden för det globala produktion av hållbara gjutgods, säger Per Jansson, vd för Comptech Rheocasting AB.


<strong>Hydro inleder projektet Greener Sweden</strong>

Nu påbörjas arbetet att förse Hydros fabriker i Vetlanda, Sjunnen och Finspång med solpaneler och batterilagring. Målet är att slutföra installationen av solpaneler på tak och batterilagring under kvartal fyra i år och de markmonterade solpanelerna planeras att färdigställas under nästa år.

Projektet Greener Sweden initierades av Hydro under 2022. Det är ett ambitiöst energiprojekt uppdelat i flera faser. På lång sikt är målet att övergå till 100 procent lokalt producerad förnybar energi i Vetlanda, Sjunnen och Finspång. Slutmålet är att minska koldioxidutsläpp från fabrikerna till noll, vilket bidrar till mer hållbara, lokala samhällen runt våra produktionsenheter. Planen är att minska den totala elförbrukningen och samtidigt internt producera mer förnybar energi.

” Det är fantastiskt att se att Greener Sweden går från idé till handling. Den globala klimatförändringen blir alltmer påtaglig och det har aldrig varit ett alternativ för Hydro att passivt se på. Vi vill gå i täten när det gäller att påverka klimatförändringar och fortsätta tillverka aluminiumprofiler som gör en positiv skillnad för våra kunder och anställda. Det är kärnan i Greener Sweden-projektet,” säger Jonas Bjuhr, VD Hydro Extrusions Sverige.

Solpaneler, batterilagring och energieffektivitet
Den första fasen, genomförd av Hydros förnybara energibolag Hydro Rein, inkluderar solpaneler monterade på tak och mark, samt batterilagringssystem. Detta kommer att komplettera Hydros befintliga lokala vattenkraftverk i Sjunnen. Den tekniska lösningen innefattar 2,2 MWp solceller monterade på tak, cirka 1,8 MWp solceller monterade på mark och två batterilagringslösningar med en total kapacitet av 4,5 MW.

Nästa fas av projektet kommer att äga rum efter 2025 och kan inkludera vindkraft, vätgasproduktion och övergång till bränsle baserat på vätgas som producerats från förnybar energi.

” Hydro Extrusion Sverige går i täten med tydliga åtgärder. Det betyder mycket att de sätter långsiktiga mål samtidigt som de utnyttjar befintlig potential inom energieffektivitet och lokalt producerad förnybar energi. Det påverkar inte bara fabrikernas koldioxidavtryck, utan visar vägen för hela branschen. Vi behöver en blandning av alla energilösningar för att nå våra klimatmål” säger Marianne Wergeland Jenssen, Head of Energy Solutions, Hydro Rein.


De första byggsystemen av 100 % återvunnet aluminium

Hydro erbjuder dörrar, fönster och fasader av 100 % återvunnet aluminium, Hydro CIRCAL 100R. Det nya återvunna materialet är tillverkat av 100 % aluminium av uttjänta byggprodukter. Detta innebär att det är möjligt att specificera profiler med ett koldioxidavtryck nära noll (0,5 kg CO2e/kg aluminium i genomsnitt) – det lägsta i världen.

Koncernen har etablerat en egen återvinningskanal. Hydro’s Dormagen-fabrik i Tyskland återvinner aluminium från fönster och fasader från dekonstruktionen av uttjänta byggnader. Detta sorteras och separeras från icke-metalliska material, innan aluminiumet rivs i små segment. ”Aluminiumflisen” skickas sedan till Hydros fabrik i Clervaux, Luxemburg, där de tillverkas till lågkolhaltiga ämnen, Hydro CIRCAL 100R och 75R.

Ny teknologi gör att rätt legering kan identifieras, och produktionen kan återvinna 100 % av aluminiumet utan att tillsätta primäraluminium.

SAPAs extruderingsanläggning i Toulouse, Frankrike och den tyska extruderingsanläggningen i Bellenberg är i färd med att leverera sina första projekt i Paris. För dessa två projekt har totalt 130 ton Hydro CIRCAL 100R aluminiumprofiler tillverkats. Genom att ge ett kombinerat koldioxidavtryck på 65 ton, är detta en minskning med 800 ton jämfört med koldioxidavtrycket för standardaluminium som produceras i Europa.

Läs mer
Läs mer om Sapa och hållbarhet på
https://www2.sapabuildingsystem.com/sv/se/forum/nyheter/de-forsta-byggsystemen-av-100–atervunnet-aluminium–tillverkad-med-hydro-circal-100r/


Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!