– ger 150 nya jobb – efterfrågan på lätt, starkt och återvinningsbart
aluminium ökar inom bil

Aluminiumjätten Alcoa har beslutat investera i sin anläggning för valsade
produkter i Davenport, Iowa, USA. Verket är en världsledande leverantör av plåt
och band för en mängd olika marknader.

 

Alcoa har meddelat att de kommer att expandera sin verksamhet för valsade
produkter i Davenport för att möta den stigande efterfrågan från bilindustrin.
Fler och fler primära bilproducenter (OEM) svänger över från stål- till
aluminiumkomponenter från Alcoa (eller andra leverantörer) eftersom de söker
efter ökad bränsleeffektivitet, säkerhet, hållbarhet och prestationsförmåga hos
de bilar de utvecklar och tillverkar.
Expansionen innebär en
invester­ing på ca 300 MUSD, som kommer att göra Alcoa till världens
främsta materialtillverk­are inom high-tech. Man är redan känd för sitt
5,6 m breda plåtvalsverk, världens största, och kommer nu att skapa
ytterligare resurser för världsklassproduktion till fordonsmarknaden.
Tillväxtprojektet kommer att ge 150 nya heltidsjobb i Davenport när allt är
färdigt, vilket totalt ger mer än 2 300 kval­ificerade arbetstillfällen.
Dessutom skapas under byggandet 150 anläggningsjobb på verket. Expansionen
förväntas slutförd vid utgången av 2013.
”Fordonsmarknaden utgör en enorm
tillväxtmöjlighet för Alcoa de kommande åren,” säger Klaus Kleinfeld, Alcoas
vd. ”Vår spjutspetsteknologi och våra tillverkningsresurser är i världsklass,
kombin­erade med vår engagerade och motiverade arbetsstyrka försätter det
oss i en avundsvärd position på marknaden och förebådar god framtida
tillväxt.
”Konsumenterna vill ha bilar som är mer bränslesnåla, men som
ändå ger detsamma, om inte ännu bättre prestanda, eftersom de är anpassade
till nutid,” säger Helmut Wieser, vvd och vd för Alcoas valsade produkter.
”Praktiskt taget varje OEM i världen har kommit till oss för att diskutera hur
våra teknologilösningar kan hjälpa dem att utveckla sina bilar till att bli
starkare, lättare och mer bränsleeffektiva.
”Bilmarknaden har långa
ledtider och mycket av den expansion som vi går ut med i dag är redan
intecknad i nya affärer. Emellertid ser vi stora möjligheter bortom detta för
våra teknologilösningar, inklusive vår patenterade Alcoa 951-teknologi, vilken
vi förväntar oss att licensiera ut till industrin,” säger Wieser.

 

Ny limningsteknologi
Alcoa 951 används för att förbättra limningstekniken
vid fordonsmontage. Pro­dukten har erkänts som överlägsen i prestation
jämfört med andra produkter tillgängliga inom bilindustrin. Processen används
som förbehandling på aluminiumplåt, -profiler och -gjutgods för att förbättra
vidhäftningsegenskaperna. Vid kund­tester har det visat sig ge fyra till
nio gånger stark­are fogar än titan-zirkoniumfogar använda inom
bilindustrin.
En studie av biltillverkare, gjord tidig­are i år av
Ducker Worldwide, visade att dessa kommer att öka användningen av aluminium
från 148 kg år 2009 till 250 kg år 2025. För 2012 års bilmodeller når
användningen av aluminium en högsta nivå på 156 kg per fordon, en ökning på
5%. Enligt OEM:s översiktsstudie förväntas aluminiumanvändningen i den totala
bilmaterialmixen fördubblas år 2025 till 16%.
Ett ekonomiskt pådrivande
utvecklingspaket från Iowa Department of Economic Development (IDED) har
påverkat valet av Davenport för expansionen. Paketet ­omfattar skatter,
finansiering och FoU-krediter liksom utbildningsbidrag för Davenports
anställda och nyanställda.
Alcoas Davenportverk, som tidigare i år var värd
för ett besök av president Obama, tillverkar aluminiumplåt och -band för en
mångfald industrier och marknader. Material tillverkade vid verket används
inom rymd-, flyg- och försvarsindustrin, pass­agerarfordon (bilar och lätta
lastbilar), långtradare och rälsfordon samt på den industriella marknaden.
Davenportverket öppnades 1948 och är en av de största aluminiumtillverkarna i
världen. Verket har drygt 0,5 km2 golvyta under tak och genererar nästan 1
MUSD per dag till den lokala ekonomin.
Staffan Mattson

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!