Aluminium är ett relativt enkelt material att bearbeta. Det är också relativt lätt att visa detta, så länge man förstår de tre faktorer som påverkar metallens skärbarhet.

Den första faktorn är själva bearbetningsprocessen. Detta inkluderar typen av utrustning, skärverktygen och skärhastigheterna, matningshastigheterna och smörjmedlen som ska användas.
Den andra faktorn är själva metallen, den specifika aluminiumlegeringen och dess tillstånd, mikrostruktur och isotropin i dess mekaniska egenskaper. Det är vad som finns i metallen som räknas när det gäller överensstämmelsen i bearbetningen.

Materialbearbetning är den tredje faktorn. Denna omfattar legeringskemi och värmebehandling, styrning av pressningsprocessen, reduktionsförhållandet och verktygsutformningen samt pressen som används för att extrudera aluminiumet.

Spånegenskaper vid aluminiumbearbetningen
Graderingen av skärbarheten för aluminium är baserad på spånegenskaper och är användbara för att specificera verktygsutformningen. På grund av spånvolymen som erhålls vid bearbetning av aluminium är spånens form av betydelse.

I allmänhet vill du vid bearbetning av aluminium bilda korta, täta spån som inte stör verktyget och som inte skadar komponentytan.
Gradering av skärbarheten för aluminium specificerar förväntningarna på spånen och ytkvaliteten:

A-klass: Mycket korta spån, utmärkt ytfinish
B-klass: Krökta eller lättbrutna spån, bra ytfinish
C-klass: Kontinuerliga spån, bra ytfinish
D-klass: Kontinuerliga spån, tillfredsställande ytfinish
E-klass: Långa, kontinuerliga spån, svårt att få ytfinish

Kortare spån med hårdare och starkare aluminiumlegeringar
Normalt gäller att ju hårdare och starkare en aluminiumlegering är desto kortare blir spånen. Detta innebär att renaluminium och mjuka smideslegeringar kommer att ge extremt långa spån. Om man planerar att bearbeta sådana legeringar, måste man vidta korrigerande åtgärder i förväg, som att lägga till spånbrytare i verktygen.

Aluminiumlegeringar som är bäst lämpade för bearbetning innehåller legeringselement med låga smälttemperaturer. Detta hjälper till att bilda de önskade, kortare spånen.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!