Näst efter stål är aluminium den vanligast använda metallen och dess användning är mångfaldig. Det finns tillgängligt i alla former; såsom tråd, stänger, profiler, plåt, pulver, smiden och gjutgods. En av de viktigaste egenskaperna hos aluminium är att det är mycket lämpligt för återvinning. Återvunnet aluminium är känt som ”sekundärt” aluminium, men har samma fysikaliska egenskaper som ”primärt” aluminium.

Dagens kunder efterfrågar i allt högre grad produkter med god hållfasthet och hög kvalitet. En viktig kvalitetsparameter är därför aluminiums frihet från föroreningar, där väteinnehållet i metallen är viktig då den inverkar på hållfastheten hos slutprodukten.

Väteinnehållet har uppmätts med Density Index (DI) i de två legeringarna SS-EN AB-43400 och SS-EN AB-46000, vid specifika positioner och olika stadier i processen samt med olika avgasningsmetoder. Density Index är ett mått på mängd och jämförelser med avseende på inre porositet. Då luften innehåller fukt, tillsammans med smältan, blir lösligheten av väte i smältan påverkad.

Detta projektarbete vid Linnéuniversitetet har fokuserat på att minska väteinnehållet och att förbättra hållfastheten hos slutprodukten.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!