Alla 60 elektrolysceller är nu i drift i Hydros pilotanläggning på Karmøy, där Hydro ska industrialisera världens mest klimat- och energieffektiva teknologi för aluminiumproduktion.
– Vi önskar vara globalt ledande inom teknologi och innovation i vår bransch, och teknologipiloten på Karmøy bidrar till att realisera denna ambition och säkra att den norska teknologimiljön förblir globalt ledande inom bärkraftig aluminiumproduktion, säger Hydros koncernchef Svein Richard Brandtzæg.

Teknologin som testas på Karmøy, ger de lägsta CO2-utsläppen och en energiförbrukning vid produktion som är 15 % lägre än världsgenomsnittet inom aluminiumproduktion.

Teknologin består av 48 elektrolysceller med HAL4e-teknologi (12,3 kWh/kg) och 12 celler med HAL4e Ultra-teknologi (11,5-11,8 kWh/kg). Detta är gott under världsgenomsnittet på 14,1 kWh/kg aluminium och Hydros eget genomsnitt på 13,8 kWh/kg aluminium.

Den första cellen startades i januari, medan den sista gick igång i juni. Under uppstarten har Hydro anpassat utrustningen som stöttar cellerna, och gradvis ökat aluminiumproduktionen. Starka magnetfält och ny grad av driftsprecision är de viktigaste utmaningarna som har hanterats.

– Starten av teknologianläggningen har varit ett viktigt steg för organisationen, och de goda resultaten så här långt lovar gott för den nästa fasen, där teknologin kommer att verifieras i fullskalig drift, säger Hilde Merete Aasheim, som leder Hydros affärsområde Primärmetall.

Flera av elementen i teknologin kan användas till att reducera energiförbrukningen och förbättra produktiviteten vid befintlig anläggning. Teknologiska konsekvenser vid existerande produktionslinjer hos Hydro kommer att bidra till att realisera Hydros ambition om en ökning av årskapaciteten på 200 000 ton från år 2015 till 2025.

De totala kostnaderna för teknologipiloten är 4,3 miljarder NOK, varav ca 1,6 miljarder NOK täcks av stöd från Enovas program för stöd för ny energi- och klimatteknologi i industrin. Innovasjon Norge bidrog med 22,5 MNOK i den ursprungliga utvecklingen av pilotanläggningen.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!