Genom att ytbehandla aluminiumet skapar Aluscreen en produkt som är
slitstark, korrosionsbeständig, smutsavvisande, kemtålig och dekorativ.
Anodisering är en av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna för aluminium.
Genom anodiseringen förstärker man aluminiumets naturliga egenskaper genom att
öka på det skyddande oxidskiktet. Ytan behåller sitt ”nyutseende” och kan
infärgas i en rad olika färger.

 

Anodiseringsprocessen
Processen består vanligen av fyra steg:
förbehandling, anodisering, infärgning (i förekommande fall) samt eftertätning.
Den vanligaste formen av anodisering är naturanodisering. När metallytan har
fått den önskade mekaniska eller kemiska förbehandlingen, och är ordentligt
rengjord, äger den elektrolytiska processen rum.
Likström ansluts till
materialet, som blir anod. En elektrolytisk cell bildas. Elektrolyten består
vanligtvis av utspädd svavelsyra vid rumstemperatur. Vid elektrolysen omvandlas
ytmetallen till oxid. Processen fortgår till önskad skikttjocklek erhålls,
vanligen 5-25 µm.
Det bildade oxidskiktet innehåller ett stort antal porer
som därefter måste slutas. Detta görs genom eftertätning (behandling i 95-98
gradigt avjoniserat vatten). Ytskiktet som bildas vid naturanodisering är
transparent.
Aluscreen skickar sina aluminiumplåtar till Skultuna
Ytbehandling som gör alla stegen i anodiseringen fram till eftertätningen.
Infärgningen måste göras före eftertätningen för att man ska utnyttja
anodiseringens fördelar och därför gör Aluscreen eftertätningen själv.

 

Underhåll och rengöring
Anodiseringsskiktet ger en mycket god
korrosionsskyddande förmåga i de flesta miljöer. Anodiserat aluminium är så
gott som underhållsfritt, under förutsättning att ytan rengörs. Rengöring med
vatten och neutralt tvättmedel eller lacknafta är tillräckligt. Skiktets
skyddsförmåga mot korrosion, missfärgning och nötning tilltar med
skikttjockleken.

 

Egenskaper hos
anodiserat aluminium
Korrosionsbeständigheten är
mycket god, speciellt vid pH mellan 4 och 9. I kontakt med starkt alkaliska
ämnen kan ytan fläckas och skadas. Man bör t.ex tänka på att skydda aluminium
mot kalk, cement och gips (aktuellt bl.a på byggarbetsplatser).

Oxidskiktets hårdhet beror på vald anodiseringsmetod. Normalt är skiktet
hårdare än glas och har samma hårdhet som korund.
För att klara
uv-strålarna på de produkter som ska vistas i utomhusmiljö lägger Aluscreen
på ett uv-skydd som tar bort 99% av allt uv-ljus. Företaget letar dock efter
en produkt som tar bort allt uv-ljus.
– Det är jätteintressant att hitta en
lösning som filtrerar bort allt uv-ljus. Det finns säkert någon produkt som
klarar detta, men vi har inte hittat någon lösning än. Men när vi gör det
kommer aluminium att växa än mer hos oss, berättar Michele.

 

Funktionella produkter
Genom att använda de egenskaper som aluminium har
tillsammans med ny och modern digital teknik har Aluscreen hittat en nisch med
högkvalitativa produkter för tuffa krav. Många av företagets kunder använder
produkterna i krävande miljöer där egenskaper som t.ex nötning, kemisk
beständighet och rena ytor är viktiga.
Tidigare försvann en del jobb till
lågkostnadsländer som Kina, men idag märker Aluscreen att flera jobb har kommit
tillbaka till Sverige.
– Genom våra investeringar i ny teknik har vi fått
fram mycket konkurrenskraftiga produkter och ser en tydlig trend där aluminium
blir allt mer populärt. Detta kommer också att innebära att vi räknar med att
ta större marknadsandelar, avslutar Michele Lindgren.
Torbjörn
Larsson

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!