De vanligaste aluminiumlegeringarna som används i US Navys fartygskonstruktioner är Al-Mg-legeringar på grund av deras höga förhållande hållfasthet till vikt, goda allmänna korrosionsmotstånd och dess överkomliga priser. US Navy använder Al-Mg-legeringarna i stor omfattning inom hela flottan för primära och sekundära bärande tillämpningar. Det finns en fortsatt efterfrågan på dessa legeringar eftersom det finns behov av snabbare, mindre fartyg.

Ett speciellt problem med dessa legeringar är dock sensibiliseringen. Al-Mg-legeringar med mer än 3,0 viktprocent magnesium kan bli sensibiliserade när ett kontinuerligt nätverk av b-fas bildas längs korngränserna. Driftserfarenheter visar omfattande sprickbildning i Al-Mg-strukturer som härrör från spänningskorrosionssprickning (SCC). SCC i Al-Mg kan uppstå när materialet uppvisar en känslig mikrostruktur och samtidigt utsätts för skadliga miljö- och dragspänningar av tillräcklig storlek. Reparationssvetsning av sprickor i Al-Mg erbjuder utmaningar på grund av materialets skadliga mikrostruktur.

Materialet kan innehålla mikrogropar och/eller mikrofel där skräp och fukt kan fastna, vilket påverkar den totala svetskvaliteten. För att hantera sensibiliseringsproblemet och reparera sprucket material har US Navy utvecklat relevant teknik för detektering av sensibilisering, begränsning och reparation. Några av teknikerna innefattar användningen av metallografi på plats för att detektera sensibiliserat material, ultraljudteknik för att behandla materialet före reparationssvetsning och en bärbar FSW-teknik. US Navy har också utvecklat specifika krav för att säkerställa en hög svetskvalitet och minimera behovet av ombearbetning. Kraven för svetsning av sensibiliserat material utvecklades för att hjälpa både US Navy och deras underleverantörer som arbetar med svetsreparation av aluminiumkonstruktioner.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!