En stadig utveckling på både inhemska och utländska marknader under sex månader fram till juni antyder att 2018 kan bli ett bra år för europeiska tillverkare av aluminiumfolie, enligt siffror som nyligen släppts av European Aluminium Foil Association (EAFA). Totala leveranser på 464 000 ton hittills i år är 2,3 % bättre, nästan dubbelt så mycket som 2017, vilket visar på ökad efterfrågan på alla marknader.

Tunna material, använt huvudsakligen för flexibla förpackningar och hushållsfolie, ledde ökningen med 3,8 %. Leveranser av tjockare material, typiskt använda för halvstyva behållare och tekniska applikationer, sjönk med 0,5 % för de första sex månaderna.

Exporten fortsatte att öka med 21 % under första halvåret 2018, långt över året innan. Inhemsk konsumtion från europeiska leverantörer var stabil, bara 0,1 % högre. Den utmärkta utvecklingen på utomeuropeiska marknader är till stor del hänförlig till den höga efterfrågan från Nordamerika, efter specifika handelsåtgärder på marknaden.

Under de tre månaderna april till juni ökade produktionen, eftersom de totala leveranserna ökade med 2,7 %. Inhemsk konsumtion ökade 2,4 % jämfört med andra kvartalet 2017. Exportresultatet fortsatte positivt med + 5,5 %.

EAFA:s president Bruno Rea, kommenterar siffrorna och säger: ”Vi tror att efterfrågan från utomeuropeiska marknader kommer att fortsätta vara stark. Samtidigt är den inhemska efterfrågan fortsatt betydande och förutsatt att det inte finns några ytterligare störningar i den globala handeln, är vi över-tygade om att utvecklingen för resten av året blir positivt.”

European Aluminium Foil Association (EAFA) är den internationella organisation som företräder företag som arbetar med valsning och omspolning av aluminiumfolie och med tillverkning av aluminiumförslutningar, halvstyva behållare av aluminiumfolie och alla typer av flexibla förpackningar. Dess mer än 120 medlemmar omfattar företag i väst-, central- och östeuropa.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!