Text av Mats Jonson

Lars Bergenhem en av grundarna av SAPA, numera Hydro, i Vetlanda fyller 90 år. SAPA:s historia är en unik framgångssaga om två unga chalmerister, Lars Bergenhem och Nils Bouveng, som kommer till Vetlanda och startar ett företag som växte till ett världsledande företag inom aluminiumprofiler. Lars som arbetat med aluminium i USA redan under 50-talet förde med sig idén om att starta ett oberoende pressverk för aluminiumprofiler i Sverige.

Lars är vid 90-års ålder en vital man med en 40-årings hjärna och nyfikenhet, parat med den äldres mogna erfarenhet vad gäller ledarskap, drivkrafterna hos människor och företagandets villkor. Han har ännu en öppen syn på hur samhället förändras och har anpassat sig till den nya tidens teknik och digitala värld. Han är dagligen aktiv i företagsanalyser och hur man på bästa sätt förvaltar kapitalet i en turbulent värld.
Lars ledde ”Det annorlunda företaget” till 1977 då företaget gått över i Gränges aluminiums ägo. Det värdefulla med SAPA enligt de nya ägarna ”är just entreprenörskulturen eller SAPA-andan”, som man önskade införa genom fusionen med de äldre bruksdelarna i det nya större SAPA.
Till SAPA-andan hörde öppenhet mot de anställda, tilltro till individen, stark marknadsorientering med kundfokus och ett tydligt lönsamhetstänkande. Till kulturen hörde även långsiktighet i planeringen med rullande femårsplaner. Detta sätt att leda företag var nytt på 60-talet.

SAPA blev också groddföretaget. Ur denna kreativa miljö skapades nämligen flera nya företag kring aluminium och dess förädling av tidigare medarbetare. Ett sådant företag var ProfilGruppen i Åseda som jag tillsammans med några tidigare SAPA-anställda startade 1981.

Den småländska regionen kom att präglas alltmer av aluminiumindustrin som expanderade både vad gäller förädlingsverksamhet och nya produkter i aluminium. Man talade även i den nationella pressen om det småländska aluminiumriket. Detta beseglades kring millenieskiftet då de stora företagen, länen och de småländska kommunerna startade ett stort klusterprojekt, Aluminiumriket. Aluminiumriket som skulle stimulera tillväxten i regionen omfattade ca 500 företag med ca 8000 anställda.
Framtidssatsningen på aluminium i regionen kring slutet av 90-talet omfattade även etableringen av ett nytt riksrekryterande gymnasium för Aluminiumteknik i Åseda samt en yrkeshögskola i Vetlanda med liknande inriktning.

Källan och ursprunget till det småländska aluminiumriket är den framtidstro till aluminium och det entreprenörskap som Lars Bergenhem stod för 1963.

I trivselgruppen SAPA old boys träffas några av oss fortfarande kring Lars och delar minnen från de glada och framgångsrika åren.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!