Cast och Helix är två fysikaliska egenskaper som är ytterst viktiga vid utvärdering av svetstråd för MIG-svetsning och termisk sprutning. Dessa två egenskaper påverkar trådens matningsförmåga, liksom svetsnoggrannhet, bågvandring, livslängd hos tillsatsmaterialet och kontaktströmupptag.

CAST är diametern på den cirkel som bildas då en viss längd av tråden klipps av och läggs löst på ett underlag. Ett litet cast kan orsaka att tråden ger ett större kontakttryck (större krökning) i trådmataren och kontaktmunstycket, vilket leder till alltför stor nötning och dålig matning. Ett stort cast kan tendera att tråden blir slak i trådledaren och i kontaktmunstyckets hål, vilket ger dålig kontakt för strömöverföring. Jämn och liten helix garanterar trådspårning och håller svetssmältan på plats.

HELIX är ”stigningen” på ett enskilt varv av den avklippta svetstråden, uppmätt som avståndet mellan två varv som ligger på ytan. Helix kontrolleras vanligen innan trådrullen tas i bruk i trådmatningssystemet.

Viktiga svetstrådsegenskaper:
Jämn Cast och Helix ger likformig svets. Felaktig cast och helix på en MIG-svetstråd minskar svetskvaliteten och ökar de direkta kostnaderna för företaget. Liten cast och stor helix orsakar att tråden lämnar kontaktmunstycket med konstanta förändringar av trådriktningen. Den orsakar också driftstopp på grund av trådmatningsproblem. Alltför stor cast orsakar driftstopp på några utrustningar beroende på ojämn strömupptagning i kontaktmunstycket.

Helix skadar mest när den är ojämn och varierar igenom hela trådspolen. Detta förhållande kan resultera i bågvandring.

Storleken på trådavböjningen beroende på för stor helix ökar då cast minskar eller då trådutsticket ökar. Detta resulterar i problem med spårningen.

Standardkontrollerad Cast och Helix hjälper till att eliminera överdrivet slitage av kontaktmunstycke och trådledare, minskar bågvandring och förbättrar trådmatningsmöjligheterna.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!