Med tanke på att OEM-kraven uppnåtts har Hammerer Aluminum Industries Extrusion (HAI) inlett ett forsknings- och utvecklingsprogram. Huvudändamålet var att förstå vad som händer inne i materialet under processkedjans alla steg. HAI vet nu vilka parametrar som påverkar krockuppträdandet hos höghållfasta 6xxx-legeringar. Den kompletta processkedjan under samma tak spelar en viktig roll för HAI. Därför tillåter man sig att justera mikrostrukturen genom att påverka parametrarna från smältning av återvunnet skrot till profilpressning, värmebehandling och färdigställning. Huvudpunkterna är kemisk sammansättning, typ av strängpressningsverktyg, göttemperatur, presscontainer och profilutlopp, kylparametrar och åldringen. Rapporten påpekar några av de ovan nämnda viktiga produktionsstegen när det gäller att förstå parametrar som påverkar den framgångsrika produktionen av höghållfasta krocklegeringar i 6xxx-serien.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!