Nu krävs snabba politiska beslut att ta bort uppdelningen av Sverige i fyra el-områden! Företagen i Elområden 3 och 4 blöder. Tvingas de stänga hamnar produktionen utomlands vilket betyder mångfalt större klimatpåverkan från såväl produktion som transport. Dessutom minskar den klimatnytta som den svenska exporten genererar till följd av undanträngning av smutsigare produktion i andra delar av världen.

Sveriges lokalisering med långa transporter för export av produkter och import av förnödenheter har hittills kompenserats av relativt sett låga el-priser och säker tillgång på el. Detta är nu ett minne blott. Ett antal politiska beslut under årens lopp har resulterat i den situation vi nu befinner oss i. Det är mänskligt att fatta fel beslut och konsekvenserna kan inte alltid överblickas. Men om Sverige skall kunna bli det första fossilfria välfärdslandet måste det till kraftfulla åtgärder nu.

Styrningen och ansvaret för Sveriges energipolitik måste återtas av våra politiskt folkvalda. Nu behövs krafttag och enighet i Sveriges regering och riksdag för att Sveriges tid som industrination inte skall vara till ända. Hur skall vi bli fossilfria om vi i stället skall importera detaljer och produkter som tillverkats med fossil energi? Hur skall vi vara ett välfärdsland utan exportinkomster?

Valår eller inte  nu krävs ett beslut omgående och ett antal fler före årsskiftet. Utredandets tid måste vara förbi. Kunskapen finns och effekterna av felaktiga beslut ser vi nu.

Under våren behövs ett beslut att återgå till den situation vi hade för 10 år sedan dvs. med ett gemensamt el-område för hela Sverige. Detta frångicks med två argument:

 1. Mindre prisökningar i EO 3 och 4 skulle ge incitament för att bygga ny elproduktion i södra Sverige. Detta har inte lyckats. Produktionen idag är på samma nivå som då.
 2. För att blidka Danmark och EU-kommissionen som, efter stängningen av Barsebäck, ansåg att Sverige förhindrade överföring av el till Danmark. Detta argument håller inte heller.
  Man krävde inte fyra el-områden utan bättre tillgång på el dvs. en utbyggnad av överföringskapaciteten norr/söder genom Sverige. Fyra el-områden var alltså ett svenskt påfund för att slippa förstärka stamnätet. Resultatet ser vi nu i prisskillnaderna mellan norr och söder i Sverige liksom den uppkomna konflikten med Finland.
  Ett Finland som för övrigt klarar sig bra med att vara både ett EU-land med enbart ett el-område. Ingen EU-kommission som ifrågasätter här. Se och lär.

Fram till årsskiftet krävs sedan politisk enighet om ett långsiktigt och stabilt energisystem där ansvaret ligger hos de folkvalda. Det måste vara beslut som har förutsättningar att leva längre än en mandatperiod och som förhindrar extrema prisfluktuationer.

Därefter måste det föras en konstruktiv dialog med de verksamheter som idag ställer om från att använda fossila bränslen. Offentliggjorda planer resulterar i minst en fördubbling av Sveriges elbehov. Frågorna är många men om vi skall klara detta krävs att någon håller i rodret och ser till att hela elsystemet kommer att hållas i balans, att vi bibehåller landets konkurrenskraft och att risken för en gigantisk kapitalförstöring minimeras.

Sveriges metallgjuterier är avgörande för att vi skall uppnå ett cirkulärt samhälle. 80 % av metallråvaran utgörs av uttjänta produkter som varit ute i samhället, samlats in och nu återvinns till nya detaljer.

All smältning av metall är energikrävande och under årens lopp har de flesta gjuterier valt bort fossila bränslen och använder nu el. För att detta skall fungera såväl tekniskt som ekonomiskt behövs en stabil försörjning av el till ett konkurrenskraftigt pris. För att säkra stabiliteten har de flesta gjuterier arbetat med olika typer av fasta avtal vilket blir allt svårare att få till i och med de höga elpriserna.  Avtal som nu löper ut skall om möjligt förnyas. Nya avtal som kommer att resultera i förlustresultat.

Sveriges energipolitik har en direkt påverkan för våra företag Nya Gjuteribolaget i Bredaryd AB samt Nya Mönsterås Metall AB, både vad gäller klimatinvesteringar och lönsamhet.

 • Trefaldig ökning av energikostnad med nytt avtal, från 500 kkr/månad till 1 500 kkr
 • Har investerat för utfasning av gasol till uppvärmning. Nu är det ekonomiskt bättre att ha kvar gasolen.
 • Planerade investeringar för 15Mkr i klimatsmarta, energibesparande åtgärder, varav en del är solceller. Pengarna får man nu i stället betala till elbolaget, vilket innebär att investeringarna måste läggas på is.
 • Fortsätter de höga elkostnaderna tvingas man säga upp personal och stänga verksamheten.
 • Konsekvensen för vår bransch med indelning i elområden samt extrem prisfluktuation mellan dessa områden resulterar i snedvriden konkurrens inom Sverige.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!