Effekterna av tillsatser av alkaliskt strontium (Sr) på mikrostrukturen och egenskaperna för Al-Si-Ge-Zn-legeringar och hårdlödda fogar har undersökts av kinesiska forskare.

Resultaten visar att en viss bestämd tillsats av Sr förändrade morfo­login på β-GeSi-faserna från grov nålliknande struktur till finkornig form på ett effektivt sätt. Sr-tillsatsen förhindrar tillväxt av Si genom Sr-absorbering på Si-ytan och orsakar bildandet av många tvillingar i Si. Strontiumtillsatserna har liten påverkan på tillsatsmaterialets smälttemperatur, men spridda områden av Al-Si-Ge-Zn-xSr tillsatsmetall ökar först och minskar sedan med ökad Sr-tillsats. Dessutom optimerar Sr-tillsatsen mikrostrukturen för de hårdlödda fogarna och förbättrar de mekaniska egenskaperna. Felfria fogar med hög skjuvhållfasthet upp till 152,4 ± 2,5 MPa erhölls med Al-9,5Si-10Ge-15Zn-0,7Sr tillsats.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!