Smältabaserad 3D-teknik består av att bygga upp en 3D-modell som komplext formar komponenterna skikt för skikt genom att lokalt smälta ett metallpulver eller en tråd med laser eller en elektronstråle som värmekälla. Tekniken har hittills skapat ett växande intresse i mer än 20 år, vilken gradvis utvecklats från snabbproduktion av små prototyper till storskalig tillverkning av konstruktionskomponenter av stål, titan eller nickel-baserade legeringar för användning inom områden som bil-, rymd- och energiindustrin. Friformframställning av aluminium har dock fått mycket mindre uppmärksamhet än andra metaller. Dessutom har deras stora tendens att bilda tjocka oxidskikt blivit en annan stor fråga för att erhålla defektfria komponenter.

Aluminiumlegeringarnas många fördelar såsom låg vikt, hög specifik hållfasthet och gott korrosionsmotstånd har dock nu tagit över, vilket gjort dem till det valda materialet inom transport och bärbara applikationer.

Sedan 2015 har tydliga framsteg gjorts inom friformtillverkningen för aluminium. Nya legeringar har tagits fram, och då speciellt aluminium-skandium, som bättre utnyttjar fördelarna med den mycket snabbare kylningshastigheten, som uppnås med 3D-tillverkningen jämfört med konventionella framställningssätt och som ger förbättrade mekaniska egenskaper. Framgångar har också erhållits med avseende på optimering av friformsprocesser och efterbehandlingar. En rapport av A.I. Mertens, J. Delahaye och J. Lecomte-Beckers påpekar dessa senaste utvecklingar och framhåller befintliga trender och möjligheter för friformframställning av aluminiumlegeringar.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!