Sonen till framlidne tjänstemannen på United States Mint, Harry Lawrence, har återlämnat ett sällsynt och värdefullt 1974-D encentsmynt av aluminium till myntverket, vilket därmed avslutar en rättslig process om äganderätten till myntet.

Sonen Randall Lawrence och Michael McConnell, ägare till La Jolla Mynthandel, har drivit en rättegång mot den ­amerikanska staten för att få äganderätten till detta alumini­ummynt.
Harry Lawrence hade en chefsposition på myntverket i Denver tills han gick i pension 1980. Han dog senare samma år.

2014 gav sonen Randall flera intervjuer där han påstod att bland pappans tillgångar, som han ärvt, fanns ett 1974 års aluminiummynt märkt ”D” för Denver.

Tillsammans med mynthandlaren McConnell enades de två om att visa myntet på myntutställningar och erbjuda det till allmän försäljning via någon välkänd auktionsfirma. Man ansåg att myntet kunde vara värt upp mot 2 MUSD på aukt­ion.

Men den amerikanska staten hade nu fått kännedom om myntets existens och bad dem att skicka tillbaka det till staten.

Lawrence och McConnell svarade med att stämma staten för att få ett rättsligt utslag på deras äganderätt till myntet. Den amerik­an­ska staten påstod dock i tvisten att den är rättmätig ägare till myntet eftersom det aldrig fanns något bemyndigande att prägla aluminiumcentaren vid Denver Mint, att den var präglad i smyg och olagligt flyttad från Denver Mint, att statstjänstemän inte tillåts att flytta statsegendom utan godkännande, samt att myntet alltid har varit och förblivit statlig egendom.

Lawrence och McConnell har efter dessa påståenden frivilligt dragit tillbaka alla krav på ägande av encentaren, ”1974-D aluminium”. Myntet har därför överförts till det amerikanska myntverket för förvaring och kontroll samt för att ställas ut.

Historia
Sent under 1973 steg kopparpriset på världsmarknaden till en nivå där metallvärdet av ett amerikanskt encentsmynt var nästan lika med dess nominella värde. U.S. Mint, vilka årligen framställer miljarder av centmynt, stod inför ett potentiellt katastrofalt underskott, på grund av negativ myntvinst (seigniorage). Som en följd provade ”the Mint” alternativa myntmetaller, såsom aluminium och bronspläterat stål. Ett mynt med 96% aluminium (plus legeringsämnen för stabilitet) präglades. Sammansättningen valdes på grund av förväntad lång livslängd på använd myntprägel, och aluminiums höga motstånd mot missfärgning. 1 571 167 stycken encentsmynt av aluminium prägl­ades. Fastän de tillverkades 1973 slogs de med årtalet 1974 i hopp om att släppa dem för cirkulation det året.

Några mynt kom ut till kongressledamöter i ett försök att vinna fördel med en övergång till den nya legeringen. När det nya alumini­ummyntet underkändes återkallade och förstörde the Mint dem. Några få mynt kom dock inte tillbaka till myndigheten utan blev kvar bland folket. Ett exemplar donerades till Smithsonian Institution, medan ett annat ska ha hittats hos en US Capitol Police Officer. 2014 fann Randall Lawrence, och hävdade att hans far fått det som en avgångsgåva.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!