Rusal har producerat skandiumoxid med en koncentration över 99% för första gången vid sitt Uralsmältver, meddelar företaget. Marknadspriset på den nya produkten är ca 17 000 kr/kg.
Den nya produktionen följer installationen och igångsättandet av en 96 kg/år pilotenhet för behandling av skandiumkoncentrat till skandiumoxid, baserad på Rusals karboniseringsteknologi för skandiumextraktion ur rödslam, vilket är en biprodukt vid raffinering av aluminiumoxid.

Projektets investeringar har hittills uppgått till ca 8 MSEK och arbete vid pilotenheten pågår för att ytterligare förbättra teknologin med minskade produktionskostnader, säger Rusal.
Skandiumoxiden som produceras ska användas för tillverkning av aluminiumskandiumlegeringar vid Rusals smältverk, säger man, och anmärker att användningen av ett mikrolegeringsämne förbättrar egenskaperna hos aluminiumlegeringarna, men tillverkningen av egna råmaterial för legeringsframställning kommer att tillåta att Rusal minskar kostnader knutna till råmaterialinköp.

Skandium har en ”hög potential” inom flyg, transport och energiindustrin, med global förbrukning av skandiumoxid för närvarande uppskattade till 10-15 Mton/år, säger Victor Mann, Rusals forsknings- och utvecklingschef.

”I detta avseende planerar Rusal att utveckla en modulär enhet som kan öka kapaciteten och hålla uppe marknadens efterfrågan,” säger Mann. ”Produktionen kommer att lita på företagets egen råmaterialbas och kommer till fullo att uppfylla efterfrågan inte bara i Ryssland, utan över hela världen.”

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!