Åsedaföretaget Profilgruppen hade en historisk utveckling förra året. Rörelseresultatet nådde över 100 miljoner kronor räknat på hela året.

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet steg till 25 miljoner kronor (24). Rörelsemarginalen sjönk till 6,8% (7,8).

Intäkterna var 367 miljoner kronor (307). Det motsvarar en ökning på hela 20%. Styrelsen föreslår därför en utdelning på 4,50 kronor per aktie för helåret (3,00).

– Det fjärde kvartalets resultat är i nivå med föregående år, men när vi summerar året kan vi konstatera att det som helhet varit ett historiskt bra år för oss. Vi har fortsatt våra framsteg inom många områden och ökat våra intäkter och lönsamhet. Utvecklingen stärker drivkraften och ambitionen i hela organisationen, säger företagets vd och koncernchef Per Thorsell enligt bokslutsrapporten. Man räknar med ett stabilt marknadsläge de kommande kvartalen.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!