ProfilGruppen i Åseda höjer sitt lönsamhetsmål. Det framgår av ett pressmeddel­ande. Det nya målet är en rörelsemarginal på 8%. Tidigare mål var 6% i genomsnitt över en konjunkturcykel.

Mot bakgrund av de senaste årens ut­veckl­ing av basverksamheten och bolagets ökade förädlingsgrad har styrelsen i februari beslutat om nya finansiella mål.

Målen för avkastning på sysselsatt kapital och nettoskuldsättningsgrad utgår, så därför införs i stället ett nytt ekonomiskt mål, netto­skuld / ebitda. Detta ska bättre redovisa koncernens totala skuldsituation i förhållande till rörelsens intjäningsförmåga. Måttet används normalt av banker och investerare.

Målet är en nettoskuld/ebitda på högst 2,0. Ebitda är rörelseresultatet före av- och nedskrivningar.

Bolagets utdelningspolicy är oförändrad. Av vinsten efter skatt över en konjunkturcyk­el ska, efter beaktande av kapitalbehov och kapitalstruktur, 40-50% delas ut till ägarna.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!