Första kvartalet
Intäkter 337,2 Mkr (260,6), upp 29 procent jämfört med föregående år
Rörelseresultat 26,5 Mkr (7,1)
Nettoresultat 19,8 Mkr (4,8)
Kassaflöde från den löpande verksam-heten -11,3 Mkr (1,4)
Resultat per aktie 2,43 kr (0,78)
De finansiella målen har reviderats. Nya mål är rörelsemarginal 8 procent samt nettoskuld/EBITDA <2.

ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
”Med stor stolthet rapporterar vi det bästa kvartalsresultatet i bolagets historia, vi fortsätter växa snabbare än marknaden och ökar vår lönsamhet.
Vår tillväxt, tillsammans med ökad förädlingsgrad, bättre kapacitetsutnyttjande och effektiviseringar i hela verksamheten, skapar en stabilare grund från vilken vi kan fortsätta att utveckla ProfilGruppen. Vi kommer att fortsätta på inslagen väg med strävan och målsättning att ständigt utvecklas och bygga mervärde i bolaget och för våra kunder.”

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!