Legering av aluminium med andra ämnen förstärker dess karakteristiska egenskaper och breddar användningsområdena inom olika industrier.

Aluminiumlegeringar, vilka används för att skapa produkter och som uppfyll­er slutanvändarnas krav ser en stark tillväxt. Den ryska aluminiumjätten Rusal uppfyller alltid detta med ständigt nya legeringar på marknaden. Ett av företagets strategiska mål, inom sin tekniska policy, är att öka andelen nya legeringar till 75% av de totala leveranserna.

Legeringar för elektrisk industri viktiga …
Ökad energiförbrukning i Ryssland kräver utbyggnad av nya kraftledningar liksom att flytta över lasten på grövre elkablar. Detta kräver dock reella investeringar och är inte alltid genomförbara, då gamla kraftledningsstolpar ofta inte kan tolerera tunga stålledningar. Dessutom tenderar under toppbelastning stålkärnan att överhettas och expandera, vilket orsakar att ledningen förlänger sig och bryts sönder eller kortsluts mot marken.

Frågan kan överföras till utveckling av en ny, väl ledande, hållbar och lätt kraftledningslina. Rusals Engineering and Technology Centre arbetar nu på utvecklingen av nya aluminium-zirkonium- och aluminium-kisel-magnesium-legeringar som höjer den elektriska ledningsförmågan hos aluminium­trådarna, utan hållfasthetsförluster. Den förbättrade aluminiumtråden ska kunna ersätta dyra och tunga kopparledningar och garantera en 20-40% ökning av kraftledningens livslängd.

… så även legeringar för bilindustrin
Ett av huvudprojekten hos Rusal Engineer­ing and Technology Centre är utvecklingen av nya legeringar med höga fysiska och mek­aniska egenskaper för tillverkning av bilfälgar. Bilindustrin är en av huvudkonsum­enterna av aluminium. Med låg vikt och hållbarhet gör aluminium bilarna säkrare och mycket mer energieffektiva. De unika egenskaperna hos aluminium försäkrar en fortsatt tillväxt av aluminiuminnehållet i olika bilkomponenter.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!