The Welding Institute (TWI) i England har utvecklat en ny metod för svetsning i fasta tillståndet av tvinnade kraftkablar av aluminium.

Eftersom de är lättare, billigare och minskar stöldrisken ökar användningen av elektriska aluminiumledare. Skarvning av kablarna utgör ett kritiskt moment och en pålitlig teknik har visat sig svår att hitta. Användningen omfattar både undervattenskabel och vindparkskabel.

Ett TWI-program har nu lett fram till en ny fogningsteknik, baserad på friction stir welding (FSW), vilken har visat sig vara en pålitlig metod, även vid svetsning genom fuktskyddande beläggningar.

Genom att föra in kabeländarna i ett konsumerbart anslutningsdon, trycks svetsverktyget in i detta don, vilket upphettar, mjukgör och blandar ändarna för att ge en homogen förbindning.

Då detta utförs i fast tillstånd äger ingen smältning rum. Det eliminerar möjligheterna för varmsprickning och porositet och minskar även behovet av fullständig oxidborttagning från de tvinnade kablarna innan svetsningen.

Friktionsvägen för att foga tvinnade kablar har en potential för en tydlig minskning av den totala svetstiden och för att upprepa svetsar med hög kvalitet. Tekniken kan också användas för att foga tvinnade kopparkablar.

Om du vill diskutera en speciell användning eller om ovan beskriven teknik kan förbättra din affärsverksamhet, kontakta TWI.

Du kan också hålla dig à jour med det senaste inom FSW och få månatliga uppdateringar via TWI.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!