Norsk Hydro ASA har ingått ett avtal om att sälja sin 35% ägarandel i det
jamaicanska bauxit- och aluminiumoxidföretaget Alumina Partners of Jamaica
(Alpart) till Rusal för en kontantersättning på 250 MNOK (46 MUSD).


– Hydro köpte Vales bauxit- och aluminiumoxidverksamhet i Brasilien tidigare,
inklusive världens största oxidraffinaderi och högkvalitativa
bauxittillgångar, en väsentlig förstärkning av Hydros position i
aluminiumvärdekedjan. Efter köpet är ägarandelen på 35% i Alpart mindre
strategisk för Hydro, säger koncerndirektör Johnny Undeli, ansvarig för Bauxit
& Aluminiumoxid i Hydro.
Transaktionen väntas slutföras i oktober och
en positiv effekt på ca 400 MNOK förväntas bokfört i Hydros resultat för
tredje kvartalet 2011.
Alpart har produktionskapacitet på ca 1,65 Mton
aluminiumoxid per år och etablerades 1953. Hydro blev ägare av 35% 1989. Rusal
kommer att äga 100% av Alpart efter att avtalet har slutförts. Driften i
bauxitgruvan och oxidraffinaderiet på Jamaica stängdes tillfälligt 2009 på
grund av överkapacitet på oxidmarknaden. Anläggningen är fortfarande
stängd.
Efter försäljningen av Alpart har Hydro ägarintresse i följande
bauxit- och aluminiumoxidverksamheter, alla i Brasilien:
60% i bauxitgruvan
Paragominas med en årlig kapacitet på 9,9 Mton, ökande till 100% år 2015. En
planlagd expansion för att leverera bauxit till oxidraffinaderiet CAP kommer
att öka Paragominas kapacitet till 15 Mton.
5% i bauxitgruvan MRN med en
årlig kapacitet på 18 Mton, och köpeavtal för Vales 40% ägarandel i
gruvan.
91% i oxidraffinaderiet Alunorte med en årlig kapacitet på 6,3
Mton.
81% i oxidraffinaderiprojektet CAP med en inledande årlig kapacitet på
1,86 Mton och en expans-ionspotential till 7,4 Mton.
Dessutom har Hydro ett
köpeavtal med Rio Tinto på 0,5 Mton aluminiumoxid i Australien som varar till
2030. Avtalet tillåter volymökningar på olika tidpunkter under avtalets
löptid.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!