MarketsandMarkets har publicerat en rapport som fastslår att marknaden för aluminiumgjutgods antas växa från 55 miljarder USD år 2017 till 79 miljarder USD år 2022, vid ett CAGR på 7,33%.

Rapporten vittnar om en tydlig tillväxt för de kommande åren med en ökad efterfrågan på lätta fordon och nya konstruktioner över hela världen. Detta beror på en snabb urbanisering och industrialisering. Storskaliga investeringar i industriella tillverkningsenheter, kopplade med stigande efterfrågan på lätta, bränsleeffektiva fordon i tillväxtekonomier är några av faktorerna som driver på tillväxten av aluminiumgjutmarknaden.
Pressgjutningssegmentet beräknas dominera marknaden för aluminiumgjutgods till 2022 eftersom gjutgodsen hjälper till att reducera vikten på fordon och industrimaskiner. På grund av den betydande tillväxten inom bilindustrin globalt, förväntas efterfrågan på lätta fordon öka, vilket ytterligare driver på pressgjutningsmarknaden.

Transportsektorn dominerade marknaden 2016 och anses vara den snabbast växande slutanvändarsektorn över de kommande fem åren. Sektorn uppvisar den högsta efterfrågetillväxten för aluminiumgjutgods, då aluminium anses vara ett av de mest livskraftiga materialen för tillverkning av bildelar såsom cylinderhuvuden, chassin och drivlinor på grund av en mängd fördelar hos materialet såsom högt förhållande hållfasthet / vikt, bärkraftighet, återanvändbarhet och allsidighet.

Asien-Stillahavsregionen utgör den största marknaden för aluminiumgjutgods, där Kina är det största enskilda landet. Återhämtningen av den kinesiska lokala marknaden år 2010 efter lågkonjunkturen 2007-2009 och den ökande efterfrågan på lätta fordon med lågt underhåll är några av faktorerna som driver gjutaluminiummarknaden i Asien-Stillahavsregionen. Marknaden i denna region växer snabbt på grund av närvaron av flera ledande aktörer. De utmärkta, hårt hållna industrierna såsom bygg, bil, masstransport samt flyg har spelat en avgörande roll i marknadstillväxten för aluminiumgjutgods i regionen.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!