Region Blekinge har fått klartecken från Europeiska Socialfonden (ESF) att
starta upp ett 20-miljonersprojekt för fordonsindustrin i Blekinge och
nordöstra Skåne. Projektet bygger vidare på de erfarenheter som skapades genom
det framgångsrika kompetensprojektet FKG -09 som startade i samband med krisen
inom fordonsindustrin och som kommer avslutas i september. FKG -09 lade
grunden för en konstruktiv samverkan mellan deltagande företag och aktörer. En
grund som nu resulterat i en ny gemensam satsning.

6
14 företag med cirka
3200 anställda medverkar i projektet som heter ”Start 11” och samtliga företag
har någon form av koppling till fordonsindustrin. De medverkande företagen är:
ThyssenKrupp, ITE Fabriks, Stans & Press, Finnveden, Swepart, Tre-D
Mekaniska, Volvo Personvagnar, Dynapac, El-Yta, EBP, Formplast, IUC,
Ytbehandlingsteknik samt Rydverken. De anställda som omfattas av
kompetensutvecklingen tillhör olika yrkesgrupper såsom
produktionspersonal/operatörer, underhåll, IT, logistik och inköp samt ekonomi
och marknad.
Andra aktörer som medverkar är Arbetsförmedlingen, kommunerna
i Olofström, Karlshamn, Karlskrona och Östra Göinge, samt Blekinge Tekniska
Högskola.
Efter en dialog med deltagande företag har 11 specifika
utbildnings- och utvecklingsområden identifierats där kompetensutveckling
kommer att ske, dessa områden är: Tekniksskifte/Teknikutveckling, Lean,
Ledarskap, Stödfunktioner, Förändringskunskap/Entreprenöriellt lärande,
Målstyrt lagarbete, Jämställdhetsintegrering tillgänglighet och mångfald,
Förebygga långtids-sjukskrivningar – god arbetsmiljö, Transnationalitet,
Utveckling av E-learning samt Fortsatt samverkan.
Under en inledande
mobiliseringsfas kommer varje deltagande företag i dialog med ledning och
medarbetare och med eventuellt externt stöd analysera de specifika
kompetensbehoven utifrån ovan identifierade utbildningsområden. Dessa
sammanställs därefter i kompetensutvecklingsstrategier på individnivå. I den
följande genomförandefasen sker kompetensutvecklingen utifrån de framtagna och
individuellt anpassade kompetensutvecklingsstrategierna.  Den etablerade
samverkan som finns mellan företagen ska fördjupas för att få
kostnadseffektiva utbildningar samt en samordning av framtida
kompetensutvecklingsinsatser.
Start 11 startar i september i år och ska
pågå till och med 2013.
-För Region Blekinge är rollen som förnyad
projektägare naturlig och uppskattas mycket av deltagande företag. Start 11
ska ses som en tydlig signal på det ansvar för kompetensförsörjning och
regional utveckling som Region Blekinge ska ta, säger Mats Johansson,
regionråd på Region Blekinge i en kommentar.
-Olofströms kommun har nyligen
tagit beslut om en 10-årig satsning på näringslivsutveckling; ”Jobb till 1000”.
Ett brett och omfattande arbete där ett av utvecklingsområdena innebär att
insatser ska göras för att ytterligare stärka den tekniska kompetensen i de
teknikbaserade företagen. Start 11 är en viktig del i detta arbete, säger
Margaretha Olsson, regionstyrelsens 1:e vice ordförande.
-Ett glädjande
besked och även ett erkännande för det tidigare FKG-projektet som skapat
resultat. För vår del ser vi det som en möjlighet att bredda vår kompetens i
den förändringsresa som vi befinner oss i och som ska stärka vår
konkurrenskraft tillsammans med andra aktörer i regionen, säger Mikael
d’Aubigné, platschef på Volvo Personvagnar i Olofström.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!