Aluminiumindustrin använder olika man­gan­innehållande legeringar, så ­kallade förlegeringar, för produkter innehållande mangan. Förlegeringarna består av försmälta legeringar eller briketter med ren manganmetall och rent aluminium i varierande proportion. Oavsett förlegering så är innehållet av mangan baserat på jungfruliga material. Detta fullskale-projekt, PREMA-2, har som mål att demonstrera och verifiera resultaten från en föregående genomförbarhetsstudie avseende mangan-aluminiumlegering baserad på sekundära material.

Genom uppskalade pilotförsök kommer två olika manganoxidinnehållande restmaterial att undersökas; upparbetad batterimassa från alkalibatterier och anodslam från zinkproduktion. Mängden producerad legering kommer att ökas väsentligt jämfört med det tidigare arbetet. Detta skapar möjligheten att verifiera funktion för legeringen vid ett flertal driftförsök förutom försök i laboratorieskala som också kommer att genomföras.

Förväntade effekter och resultat
Kontrollen av inlösning och utbyte av mangan kommer sannolikt att förbättras med den nya legeringen jämfört med befintliga förlegeringar. Den nya legeringen har en potential att täcka en stor del det årliga svenska behovet av dessa förlegeringar. Dessutom minskar miljöbelastningen genom att mindre mängder material deponeras. Den svenska aluminiumindustrin stärker sin konkurrenskraft genom en mer hållbar och resurseffektiv produktion, en bättre och säkrare inlegering av mangan samt minskade deponikostnader. En inhemsk produktion skulle också skapa arbetstillfällen och stärka metallbranschen.

Planerat upplägg och utförande
Projektet är uppdelat i tio arbetspaket.
AP1: Projektledning
AP2: Pilotprocess Mn-Al legering från batterier
AP3: Inlösningsstudie 1 i laboratorieskala
AP4: Driftförsök kampanj 1 Kubal
AP5: Driftförsök Gränges
AP6: Pilotprocess Mn-Al legering från anodslam
AP7: Inlösningsstudie 2 i laboratorieskala
AP8: Driftförsök kampanj 2 Kubal
AP9: Driftförsök Stena Aluminium
AP10: Extrusionsförsök och materialundersökning

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!