Hydro kommer med några råd vid fogning av olika metaller mot varandra.
Att tänka i multi-material är att sätta rätt material på rätt plats. Fogning av aluminium mot stål är i dag av stort intresse och massor av frågor om multi-materialkoncept finns inom bilindustrin, ja inom hela transportsegmentet, där viktbesparingar direkt kan översättas till besparingar i bränsleåtgång och miljö.

Hur kan man då bäst foga stål mot aluminium?

Metoder
Fogning stål mot aluminium är viktigt, men ibland också svårt. Metoderna är många, där det vanligaste är fogning med fästelement. Limning är ett bra alternativ, men nitar eller andra fästelement kombinerade med lim är ännu bättre.

Man kan använda punktsvetsning kombinerat med lim och kallmetallödning, vilket nu gjort entré för materialkombinationer, t.ex stål/aluminium.
Svetsning med hjälp av explosionssvetsade bimetalliska övergångsstycken fungerar inom transport- och marinsegmentet, men det blir dyrt, svårhanterligt och konstruktionsutmanande.

Att tänka på vid fogning av olika material
Vad behöver man tänka på vid fogning av olika material?

  1. Galvanisk korrosion. Detta är en generell synpunkt för all slags fogning.
  2. Smältpunkter. Metaller har olika smältpunkter, vilka kan försvåra svetsningen.
  3. Kontrollera bildandet av spröda intermetalliska faser vid förhöjda temperaturer

Friction stir welding (FSW) klarar av smältpunktsrelaterade problem såsom porositet och sprickbildning. FSW är en svetsprocess i fast tillstånd, som inte bara eliminerar smältafrågor utan sänker även tydligt temperaturen i svetszonen. Detta i sin tur begränsar bildandet av intermetalliska faser.

Andra fördelar med FSW

  • Ger högre hållfasthet än smältsvetsning
  • Ger låg deformation
  • Är repeterbar, vilket ger jämn hållfasthet
  • Lämplig för svetsning av olika material

Trots att den ännu inte har blivit till fullo kommersialiserad visar sig FSW vara en attraktiv metod för att svetsa aluminium mot stål.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!