SIS bevakar de svenska standarderna inom aluminiumområdet. Genom att ge synpunkter på SIS:s remisser kan du bidra till att göra kommande standarder mer accepterade och därigenom mer användbara. Dina synpunkter kommer att vägas samman med synpunkter från övriga remissbesvarare och tillsammans utgöra det svenska svaret till CEN.

De senaste remisserna från SIS omfattar följande standardförslag:
prEN 1676 – Aluminium and aluminium alloys – Alloyed ingots for remelting – Specific­ations och
prEN 1706 – Aluminium and aluminium alloys – Castings – Chemical composition and mechanical properties
Utarbetad av: CEN/TC 132/WG 23

De föreslagna svenska titlarna är:
Aluminium och aluminiumlegeringar – Tackor av legerat aluminium – Specifikationer och Aluminium och aluminiumlegeringar – Gjutgods – Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper

Om du vill påverka innehållet i dessa standarder kan du lämna förslag på förändringar senast 2019-04-07.

Svaret på remissen och dina eventuella kommentarer skickas till ghenwa.naffouje@sis.se; tel: 08-555 521 96, mobil: 0769-49 87 97.

Ansvarig för remisserna är den Tekniska kommittén Lättmetaller, SIS/TK 129.

SIS har copyright på svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella och europeiska regelverk. Detta gäller även rent nationell svensk standard och förslag till rent nationell standard. Du kan läsa mer om detta i ”Upphovsrätt och standarder” eller i ”Överlåtelse av upphovsrätt” under Allmänna villkor på www.sis.se.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!