Dryckesburkar av aluminium är redan nära EU:s mål för återvinning inom den cirkulära ekonomin. Den totala återvinningsgraden för aluminiumbehållare i Europa (EU 28 + Efta) ökade med 1,6 % till en ny rekordnivå på 72,9 % år 2014.

European Aluminium anser att detta resultat är en viktig milstolpe på vägen mot det framtida målet för aluminiumåtervinning på 75 % för 2025, som föreslagits av Europeiska unionen i sitt cirkulära ekonomipaket.

På hela den europeiska kontinenten (inklusive andra östeuropeiska länder, Ryssland och Turkiet) har nästan 30 miljarder burkar återvunnits. Det betyder att varje sekund återvinns en aluminiumburk någonstans i Europa! Metallen kvarstår i den europeiska cirkulärekonomin och är fortfarande tillgänglig för produktion av nya aluminiumprodukter. Återvinning av aluminium tar 95 % mindre energi än att producera plåten från råvarorna. Återvinningsprocessen genererar endast 5 % växthusgasutsläpp.

Aluminiumburkar bidrar i stor utsträckning till det totala återvinningsresultatet för alla aluminiumförpackningar. Även om bara några europeiska länder rapporterar sina återvinningssiffror till Eurostat för sin andel av aluminiumförpackningar kan vi säkert anta att alla europeiska länder återvinner mer än 60 % av sina förbrukade aluminiumförpackningar. Det betyder också att aluminium-industrin tillsammans med sina partner i värdekedjan måste överbrygga klyftan med de nyligen föreslagna målen inom en relativt kort tidsperiod. European Aluminium kommer att fortsätta att spela en roll i dessa aktiviteter.

Maarten Labberton, chef för European Aluminum Packaging Group, uppmanar EU:s medlemsstater att göra en extra insats för att samla, sortera och återvinna mer dryckesburkar och andra aluminiumförpackningar de närmaste åren. ”Samtidigt som vi stöder det ambitiösa målet på 75 % för aluminiumförpackningar rekommenderar vi starkt att lokala myndigheter tillsammans med avfallshanteringskedjan investerar mer i innovativ sorteringsteknik. Lyckligtvis kommer dessa investeringar att löna sig snabbt på grund av det relativt höga skrotvärdet på aluminium”.

Genom sitt framgångsrika program, Every Can Count, med burktillverkarna tar European Aluminium kontinuerligt upp insamling och återvinning av så kallade ”out-of-home” burkar, vilket är burkar som konsumeras på arbetsplatser, festivaler eller andra utomhusevenemang. 2017 anslöt sig Polen och Beneluxländerna till Every Can Count och flera länder förväntas anta detta program inom en snar framtid.

European Aluminium använder EU:s statistikbyrå EUROSTAT som en av sina viktigaste datakällor för beräkningen av det årliga europeiska burkåtervinningsresultatet. Huvudsakligen på grund av den långa rapporteringsprocessen publicerar Eurostat årliga nationella återvinningsresultat för förpackningar med en försening på två år eller mer.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!