ProfilGruppen rapporterar det bästa result­atet hittills i bolagets historia och man har många anledningar att vara nöjd med året.
Företaget har följt sin upplagda plan och gjort många saker som gått i rätt riktning. Tillväxten var högre än marknaden och man infriade sitt avkastnings- och resultatmål och förbättrade effektiviteten genom hela produktionsflödet. Detta skapar stabilitet för framtiden och bygger ett starkare bolag, vilket man är stolt över!

Intäkter och resultat
ProfilGruppens intäkter uppgick 2016 till 1 132,0 Mkr (980,2), en ökning med 15% jämfört med föregående år. Intäktsförbättr­ingen berodde på en ­ökning av leveransvolym­en på 18% till 25 800 ton (21 950) aluminiumprofiler, samt ökad förädlingsgrad. Samtidigt har aluminiumpris­et sjunkit jämfört med föregående år, vilket motverkat omsättningsökningen.

Exportandelen uppgick till 42% (45) i volym räknat och till 45% (44) av intäkterna. Exporten i dotterbolaget PG & WIP med hög förädlingsandel är orsak till att exportintäkt­erna ökar i förhållande till såld volym.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 69,1 Mkr (22,9). Detta motsvarar en rörelsemarginal på 6,1% (2,3) och innebär att målet om en rörelsemarginal över 6% nås för första gången på många år. Högre leveransvolymer i kombination med marginalförbättringar, ökad förädlingsgrad och effektiviseringar i verksamheten har utgjort grunden för result­atförbättringen.

Resultatet före skatt var 65,0 Mkr (17,8) och efter skatt 51,1 Mkr (13,0).

Resultatet per aktie var 6,56 kr (1,88). Gen­omsnittligt antal aktier var 7 399 000 (=).

Korta fakta om ­ProfilGruppen

  • Startade 1981 i småländska Åseda
  • Noterades på Stockholmsbörsen 1997 och återfinns på listan Small Cap
  • Cirka hälften av leveranserna går på export företrädesvis i norra Europa
  • Kunderna tillverkar allt från bilar till elektr­onik och inredning
  • Certifiering enligt ISO/TS 16949, ISO 14001 och ISO 50001
  • Strängpressning av aluminium i tre produktionslinjer
  • Anodiseringsanläggning för ytbehandling
  • Vidareförädling av aluminiumprofiler genom t.ex bockning, stansning och kapning
  • Helautomatiserad anläggning för bearbetning, lackering och förpackning av inredningsdetaljer
  • Årsstämma 2017 den 25 april 2017, klockan 16.00

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!