Även om många säger att bensinmot­orn och dieselmotorn är långt ifrån
att pensioneras så kommer vi att se alltmer bilar med elmotorer antingen som
plug-in eller plug-in-hybrider eller det som redan finns idag, så kallade
hybrider, där bensin/diesel-motorn finns kvar om än med lägre cylindervolym.
Redan idag är aluminiummotorn (eller för den delen även magnesiummotorn, om än
i liten omfattning än så länge) ett faktum och vad gäller personbilsmotorer
så har en stor omställning från gjutjärnsmotorer redan skett. Dessutom har en
hel del dieselmotorer också gjorts om till aluminiummotorer. Till exempel så
är Volvos personbilsdieslar gjutna av aluminium. I dessa finns det delar som
är kraftigt påkända och som är gjorda av järngjutlegeringar.

 

Alltså har en omställning redan skett, men den dagen då bara elmotorer
finns på marknaden blir det en betydligt större övergång för hela branschen.
För i en elmotor finns inga gjutjärnsdelar och för övrigt så är den motorn
även mycket enklare i sin konstruktion, med betydligt färre ingående delar,
vilket då medför ett kraftigt minskat gjutgodsbehov. Detta är något som varit
uppe på högsta nivå i branschorganisationer och undertecknad har bl.a lyssnat
på ett föredrag för några år sedan då den dåvar­ande ordförande i tyska
VDG uttalade sig i ämnet och uttryckte sin oro över det som kan hända vid en
övergång till elbilar, men menade att det låg alltför långt bort i tiden och
att det inte skulle bli några problem under överskådlig framtid.

 

Fler elbilar 2012
Nu börjar biltillverkarna presentera
produktionsfärdiga modeller och 2012 börjar det rulla allt fler elbilar.
Bensin/diesel-priset minskar ju inte direkt, så kan man bara få fram något
som inte är alltför dyrt så skulle nog de flesta börja fundera på att köra en
elbil i stället, för driftskostnaden borde bli betydligt lägre och vi får
kraftigt minskad miljöpåverkan.

 

Materialbyte i bilar
Att minska mängden material med hög densitet (läs
järn och stål) måste ändå ses som ett mycket välkommet tillskott, då man för
närvarande jagar gram i bilarna. Alla delar som kan bytas ut mot något lättare
är mycket värdefulla för att kunna minska bränsleförbrukningen. Sedan en lång
tid tillbaka har Volvo jobbat med att ta fram metoder för att framställa
bromsskivor i aluminium och om detta projekt lyckas och blir allmänt vedertaget
i branschen så sker även här en stor förskjutning från gråjärn till aluminium.
Viktbesparingen mäts här i kilo så det finns stora vinster att räkna hem och
detta är också ofjädrad vikt så den är än mer intressant. Undertecknad skall
följa upp detta projekt och se vad som hänt och återkomma med en artikel
senare.

 

Lägre vikt gör skillnad
Om man tänker på det så känns det rätt
vansinnigt att jag som väger runt 100 kg skall släpa med mig ytterligare
1 500 kg för att ta mig till jobbet. Ur den synvinkeln känns det bättre att
ta motorcykeln som åtminstone matchar mig bättre viktmässigt. Man skulle
önska att bilarna som idag väger 1 500 kg skulle väga 1 000 kg om 10 år för
då borde man kunna minska förbrukningen eller öka räckvidden om vi pratar
elbilar. Fler och fler pratar om att bilarna måste bli mindre, men det är i
så fall bättre att jobba med lättviktsmaterial och elmotorer för att få ner
bränsleförbrukningen än att vi skall trycka in oss i små och mindre
krocksäkra bilar.
Håkan Fransson

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!