Schüco International KG är ett av de första företagen inom byggbranschen som har certifierats med den internationellt erkända ”Performance Standard” från Aluminium Stewardship Initiative (ASI).Med detta förstärker fönster- och fasadspecialisten sitt engagemang för ansvarsfull användning av aluminium genom hela värdekedjan. Schücos mål är att tillhandahålla hållbara material som framtidssäkrar byggnader och tillförsäkrar att de behåller sitt värde över tid.

För att uppnå ”Performance Standard” gav Schüco revisorerna full insyn i företagets arbete och system samt de åtgärder som ligger till grund för miljöarbetet och det sociala ansvarstagandet.Fokus ligger först och främst på processerna kring användningen av aluminium på ett sätt som är förenligt med miljön, från produktutveckling och resurseffektiv tillverkning till återvinning och återföring av aluminium till materialcykeln. Revisionen som genomfördes av GUTcert (som ingår i AFNOR Group) i juli 2019 visade att Schüco uppfyller alla krav ASI ställer på hållbar affärsverksamhet.

Andreas Engelhardt, CEO och Managing Partner för Schüco, säger ”För oss är denna certifiering en viktig milstolpe på vägen mot en ansvarsfull aluminiumförsörjningskedja och motiverar oss att fortsätta våra ansträngningar mot ökad hållbarhet inom byggsektorn, så att vi kan stödja våra partner med framtidssäkra byggnader som behåller sitt värde över tid.”

Aluminium utgör grunden för Schücos verksamhet eftersom det har många användningsområden och är ett stabilt, hållbart material med mycket lång livslängd. Egenskaper idealiska för att skapa användarvänliga, energieffektiva fönster-, dörr- och fasadsystem som kan återvinnas och återföras till kretsloppet. Schücos produkter uppfyller viktiga kriterier i byggcertifieringar som BREEAM, LEED, DGNB och Miljöbyggnad.Dessa oberoende certifikat blir allt viktigare inte bara för privata fastighetsägare utan också för det offentliga, eftersom certifieringarna garanterar att byggnader behåller sitt värde över tid.

Förutom de positiva materialegenskaperna i användnings- och återvinningsfasen beaktas också hur materialet utvinns och tillverkas.Här, i början av värdekedjan, ligger fokus framför allt på att skydda den biologiska mångfalden och de lokala intressena på platser där utvinningen sker.En viktig del i en ansvarsfull försörjningskedja av aluminium är också användningen av förnybar energi i bearbetningen av primäraluminium.

Schüco är drivande i arbetet med certifierat aluminium och är en aktiv medlem i Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Tillsammans med andra företag och icke-statliga organisationer arbetar Schüco för att säkerställa att aluminiumet i företagets produkter har utvunnits på ett så miljövänligt och socialt hållbart sätt som möjligt. ASI är en ideell organisation som har fastställt industristandarder för den ansvarsfulla användningen av aluminium genom hela värdekedjan. Förutom ”Performance Standard” har ASI också utvecklat ”Chain of Custody Standard” för materialhantering, som ställer tydliga krav för en ansvarstagande leveranskedja och detaljerade riktlinjer för dess implementering. Med certifieringen enligt den internationellt erkända ASI ”Performance Standard” tar Schüco återigen en ledande roll inom byggbranschen. Precis som företaget har varit pionjär inom ”Cradle-to-Cradle” (C2C), ett designkoncept där produkter och byggnader utvecklas så att de inte genererar något avfall eller material som i framtiden behöver kasseras. Byggnadskomponenter som tillverkas enligt denna filosofi återförs till kretsloppet som återanvändbara material efter användningsfasen. Idag har Schüco mer än 40 fönster-, dörr-, fasad- och solskyddssystem certifierade med C2C silver.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!