International Aluminium Institute (IAI), den globala organisationen för aluminiumproducenter, har lanserat ett nytt webbaserat verktyg för att åskådliggöra aluminiums värdekedja, från bauxit till skrot, inklusive regionala handelsflöden.

I en snabbt föränderlig värld, som har sett nya produktions- och konsumtionsregioner – ledda av Kina – som växt till med en oöverträffad hastighet de senaste åren, och som förstår interregionala råmaterialflöden och slutprodukter har aldrig varit viktigare. IAI:s massflödesvisualisering tillåter användarna att manipulera ett animerat Sankey-diagram, och visa produktion, konsumtion och handel av bauxit, aluminiumoxid, metallgöt (primär och återvunnen), halv- och helfabrikat samt skrot i nio regioner under perioden 1962 till 2014.

Bland annat visar animationen att:

  • År 2004 fanns 15 Mton skrot tillgängligt över hela världen. 2014 hade detta skrots tillgänglighet ökat till 26 Mton.
  • Nordamerika, historiskt sett den största globala skrotgeneratorn, blev omkörd av Kina, som genererade 6,5 Mton skrot 2014.
  • 2014 innehöll slutprodukter 17 Mton aluminium som handlades mellan nio regioner, följt av aluminiuminnehållet i bauxit (15 Mton), aluminiuminnehållet i aluminiumoxid (14 Mton), göt (12 Mton), halvfabrikat (5 Mton) och skrot (4 Mton).

Lanseringen av det webbaserade verktyget vid 14e International Aluminium Recycling Congress i Manchester, sa man ”visualiseringen är ett kraftfullt sätt att uttrycka resultaten av aluminiums massflödesmodell, vilken har utvecklats under de senaste femton åren av IAI och dess medlemmar, industripartner och regionala och nationella aluminiumorganisationer, i samarbete med professor Daniel Müller och hans team från NTNU i Norge. Institutet kommer att updatera sin massflödesmodell och animeringen årligen, med 2016 års data i slutet av 2017.”

Se visualiseringen på http://www.world-aluminium.org/statistics/massflow

Info: http://www.world-aluminium.org

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!