En avsiktsförklaring har undertecknats av det amerikanska företaget Scandium International Mining (SIM) och svenska Gränges.

Genom att leverera olika ScAl-legeringar medverkar SIM i provningsprojekt för värmeväxlare utförda av Gränges forskare. SIM ska också förse Gränges med masterlegeringar av Al-Sc 2% för att kombineras med Grängeslegeringar och utprovning av dessa.

Avsiktsförklaringen visar hur skandium kan användas i specifika produkter och i produktionsspecifika miljöer. Då Gränges är en global aktör på marknaden för valsat aluminium, med tillverkning, försäljning och kunddrivna produkter på tre kontinenter, är forskningscentret i Finspång lämpligt för provning av skandiums inverkan på avancerade hårdlödningslegeringar och för att visa värdet av skandiumtillsatser i värmeväxlarmaterial.

– Som en välkänd aktör inom värmeväxlarmarknaden är Gränges en perfekt partner för att förfina vårt utvecklingsarbete med kundspecifika legeringar, och upptäcka de verkliga fördelarna som kan förbättra deras produkter, säger George Putnam, vd för SIM.

– Skandium är känt för att ge positiva effekter på värmeväxlarmaterialens egenskaper. Med SIM:s initiativ kan skandiumtillsatser bli mer tekniskt och ekonomiskt gångbara, säger Kent Schölin, FoU, Gränges.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!