Rusal Aughinish Alumina är det största raffinaderiet i Europa för aluminiumoxid och det största som drivs av UC Rusal.

Anläggningen byggdes mellan 1978 och 1983 och hade från början en årskapacitet på 800 000 ton. Raffinaderiets nuvarande kapacitet överstiger 1,9 Mton aluminiumoxid. Rusal Aughinish har alltid varit i framkant när det gäller teknik i branschen. År efter år implementerar man den modernaste tekniken som finns tillgänglig för att säkerställa att man fortfarande är en av världens främsta aluminiumoxidproducenter.

Bayer-processen är en energiintensiv teknik och förbrukar stora mängder olja och elenergi. För att uppfylla raffi-naderiets behov av energi byggdes ett 160 MW kombinerat värme- och kraftverk (CHP Plant) på platsen. För närvarande genererar kraftverket ånga och elkraft för raffinaderiet och levererar överskottet till det nationella elnätet. Även naturgas används. CHP-anläggning är den största i Irland och Storbritannien. Rusal Aughinish är en av de mest energieffektiva högtemperaturverken i världen.

Man driver också en torr avfallsanläggning för bauxitrester (BRDA). Utformnings- och driftsförfarandena innehåller många exempel på bästa praxis såsom:

  • invallning mot potentiella ändringar av havsnivån och förebyggande av avfallsutsläpp till omgivningen
  • slamhantering med Amphirol teknik för att maximera kompaktering och restlagring
  • automatiskt sprinklersystem för att förhindra flyktigt damm

Rusal Aughinish Aluminium Refinery och BRDA gränsar mot nedre delen av floden Shannons specifika skyddsområde och Aughinish fågelskyddsområde. Personalen justerar vattennivån för fågelreservatet för att få optimala utfodringsförhållanden för vinterfåglarna som vistas inom skyddsområdet. En fredlig samexistens med naturen är ett kännetecken för många aluminiumoxid-raffinaderier över hela världen.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!