Denna magnesiumsvamp är en kombination av en av de lättaste metallerna med en struktur uppbyggd av celler. Dessa kan vara öppna eller slutna, av oregelbunden eller variabel form. På grund av sin struktur kallas magnesiumsvamp även poröst magnesium eller magnesiumskum. Kombinationen av materialet och strukturen resulterar i ett mycket gott förhållande av produktvikt till hållfasthet. Egenskaperna hos magnesiumsvampen beror på tillverkningsmetoderna, relativ densitet, porositet, porstorlek och porbindningar. Förhoppningen förknippad med magnesiumskum är för det mesta knuten till dess användning i implantat, på grund av sin goda biokompatibilitet och styrka liknande strukturer i den mänskliga kroppen. Genom sin vibrationsdämpande förmåga är det möjligt att använda magnesiumskum som energiabsorbent, i t.ex crash-boxar för bilar. Det förväntas också att magnesiumsvamp kan ersätta aluminium i några icke medicinska användningsområden.

Nästan alla av det porösa magnesiumets tillverkningsmetoder har använts för att framställa aluminiumskum tidigare. Emellertid har metoderna modifierats för att kunna arbeta med högreaktivt och brännbart magnesium vid de höga temperaturer som krävs i tillverkningsprocessen. Olika kombinationer av skyddsgaser, skummedel och distanshållande medier har använts för att skapa ett stort porositetsområde och önskad skumstruktur.

Under ett flertal år har det funnits ett flertal publikationer om poröst magnesium. En samarbetsgrupp av forskare från flera universitet har i en översikt i Advanced Engineering Materials summerat det nuvarande tillståndet med beskrivningar av de olika tillverkningsmetoderna och egenskaperna hos magnesiumsvamp. Dessutom beskriver de korrosionsmotståndet hos magnesiumskum och sammanfattar kort skillnaderna mellan aluminium- och magnesiumskum tillverkade på likvärdigt sätt.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!