BMW Group börjar använda aluminium som producerats med solenergi, vilket kommer bidra till att en stor del av utsläppsmålen för leverantörsnätverket kan uppnås. Man tar även till ytterligare åtgärder för att skydda kritiskt råmaterial, och har satt mål för att skapa en cirkulär ekonomi genom att återanvända resurser.

BMW Group har uppnått en viktig milstolpe längs vägen mot målet att sänka koldioxidutsläppen från leverantörsnätverket med 20 procent fram till 2030. Från och med nu börjar man med inköp av aluminium som producerats med solenergi. Tillverkningen av aluminium är mycket energikrävande och därför har användningen av förnybar energi, som solenergi, stor potential att minska koldioxidutsläppen.

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet och att uppnå våra hållbarhetsmål på ett systematiskt sätt. Genom att använda förnybar energi kommer vi att kunna nå över hälften av alla koldioxidmål för leverantörsnätverket. Att använda solenergi för att producera aluminium är ett stort steg i rätt riktning, säger Dr. Anders Wendt, styrelseledamot i BMW AG, ansvarig för inköp och leverantörsnätverk.

Det aluminium som produceras med solenergi ska användas för att tillverka karosser och drivlinekomponenter, inklusive delar som behövs för elektriska drivlinor. Eftersom e-mobiliteten tar fart kommer aluminium att bli allt viktigare som ett lättviktsmaterial som kan kompensera batteriernas tunga vikt i elektrifierade fordon.

BMW Group strävar efter att ha mer än sju miljoner elektrifierade fordon på vägarna 2030, där två tredjedelar ska vara helt elektriska. Omställningen mot e-mobilitet innebär att koldioxidutsläppen från fordonens livscykel i första hand kommer från leverantörsnätverket och inte vid användningsfasen. Eldrivna fordon har ett mycket lägre koldioxidutsläpp vid användning men att producera battericeller och aluminium är mycket energikrävande. Om det inte sker några förändringar kommer koldioxidutsläppen per fordon öka med mer än en tredjedel till 2030. BMW Group vill inte bara stoppa denna trend utan även vända på den – och till och med sänka koldioxidutsläppen per fordon inom med 20 procent från 2019 års nivåer.

Solenergi i öknen förser tillverkningen med förnybar energi

BMW Group har sedan tidigare ett långvarigt leverantörsavtal för primäraluminium med Emirates Global Aluminium (EGA). EGA är det första företaget i världen som också använder solenergi för kommersiell produktion. Ursprungligen kommer de endast att leverera till BMW-koncernen. Elen som används för att producera aluminium hämtas från en solcellspark i öknen utanför Dubai.

Ansvarsfull användning av naturresurser

BMW Group har även tagit till ytterligare åtgärder för att skydda kritiskt råmaterial, med mål satta för att avsevärt öka andelen återvunna resurser, så kallat sekundärt material, till 2030 och på det sättet använda råvaror flera gånger – i en cirkulär ekonomi. Användningen av återvunna råvaror minskar koldioxidutsläppen väsentligt och det sparar också naturresurser.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!