Svenska aluminiumvalsaren Gränges AB och den australiensiska utvecklaren av 3D-skrivare Aurora Labs Ltd har tecknat ett samförståndsavtal som har som avsikt ökade kommersiella band inom forskning mellan de två företagen.

Aurora och Gränges har genom sitt helägda dotterbolag A3D Operations Pty Ltd kommit överens om en ram för eventuella framtida transaktioner mellan företagen, bl.a en förbeställning på en Aurora RMP-1 Rapid Manufacturing Printer av Gränges, leveranser av Gränges eget aluminiumpulver till Aurora, ökat samarbete mellan Gränges och Aurora inom forsknings- och utvecklingsprojekt om användningen av aluminium i AM-tillverkning samt samarbete i projekt för att identifiera möjligheter till användning av aluminium i AM-tillverkning inom flera sektorer, inklusive bilindustrin.

”Detta är ett anmärkningsvärt förhållande för Aurora, och vi är mycket glada att samarbeta med Gränges, ett framåtriktat tänkande och innovativt företag med produkter som ligger mycket inom bilbranschen”, säger Auroras verkställande direktör David Budge.

”De föreslagna transaktionerna, om de fullbordas, kan potentiellt vara värda upp till ca 7,75 MUSD i intäkter till Aurora. Vidare, om Gränges köper en av våra RMP-1s, kommer det att leda till några spännande och innovativa utvecklingar inom både förbränningsmotor- och elbilsmarknaden. Aurora räknar med att se en enorm tillväxt i AM-tillverkningen genom bilindustrin under kommande år.”

Fastän femårsavtalet inte binder parterna till någon särskild transaktion, ålägger de företagen att göra konstruktiva förhandlingar i detta syfte. Endera Gränges eller Aurora kan säga upp avtalet med 180 dagars varsel eller i händelse av insolvens.

Med start i Stockholm 1873 som Trafik AB Grängesberg-Oxelösund, återuppstod Gränges AB år 2013 som ett privat företag som specialiserat sig på valsade band för aluminiumvärmeväxlare. Man har i dag ca 1 800 anställda vid två fabriker – en i Finspång, som öppnades i sin nuvarande konfiguration 1972 och en andra i Shanghai, Kina, öppnad 1996. Företaget har en total kapacitet på 420 000 ton per år och en årlig omsättning på totalt 13 miljarder kronor.

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!